Hành trình xác lập kỷ lục thế giới của gốm sứ NASON

Mới đây, Hội Kỷ lục Việt Nam đã xác lập Kỷ lục Quốc gia và Kỷ lục Thế giới cho Gốm sứ NASON là sản phẩm có tỷ lệ thạch anh cao nhất hiện nay, với 82,48%.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Thanh Phong - Phan Nam