Hàng vạn container tồn đọng và bài học thiết kế chính sách

Luật sư Trần Hữu Huỳnh, Chủ tịch VIAC khẳng định vụ việc hàng vạn container tồn đọng tại các cảng biển gây thiệt hại cho doanh nghiệp sẽ để lại nhiều bài học cho công cuộc thiết kế chính sách.

Tin tức - cách đây 5 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Huyền Trang