Doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria là đối tác tin cậy của nhau

Cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Bulgaria cần tăng cường thông tin về thị trường, sản phẩm, văn hóa kinh doanh và tiêu dùng, để trở thành những đối tác tin cậy của nhau trong thời gian tới.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Ngọc Hà