Doanh nghiệp Việt cần làm gì để tận dụng những lợi thế mà CPTPP mang lại?

Theo Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC): Doanh nghiệp Việt cần phải trang bị những kiến thức, những kỹ năng để tận dụng được những lợi thế CPTPP mang lại.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Huyền Trang