Doanh nghiệp nhỏ và vừa sẽ "đối diện" với CPTPP thế nào

Đối mặt với những thách thức mà CPTPP mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, các doanh nghiệp cần phải làm gì?

Video - cách đây 5 tháng

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng