Doanh nghiệp nhỏ và vừa còn thiếu và yếu về tư duy chiến lược

Khái niệm chiến lược, tư duy chiến lược của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam hiện nay rất ít. Số ít doanh nghiệp của chúng ta đã nghĩ đến tầm nhìn chiến lược, phần vì họ không có thông tin, phần vì họ không có thói quen. Nhiều doanh nghiệp chỉ nhìn vào những gì trước mắt để kiếm lợi hoặc theo đuôi, bắt chước một thứ gì đó đã tốt để làm theo; làm một cách không bài bản, có xây dựng chiến lược nhưng vẫn còn thiếu và yếu.

Có thể bạn quan tâm - cách đây 2 năm

Tác giả: Nhóm PV