Doanh nghiệp cần làm gì để phòng ngừa rủi ro tỷ giá?

Khi chia sẻ với DĐDN, ông Phan Lê Thành Long, Giám đốc Viện Kế toán Quản trị Công chứng Úc cho rằng, các doanh nghiệp cần sử dụng các hợp đồng phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá.

Tin tức - cách đây 4 tuần

Tác giả: Nguyễn Long - Hoàng Hưng