Doanh nghiệp Quảng Bình gặp khó trong đầu tư nông nghiệp

Việc khó khăn trong tiếp cận đất đai, nguồn vốn đang được xem là một rào cản ngáng đường sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vào lĩnh vực nông nghiệp.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng