Cộng đồng doanh nghiệp sẵn sàng sát cánh cùng Chính phủ cải cách hành chính

Đó là khẳng định của TS. Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam thường niên (VBF) 2018.

Tin tức - cách đây 6 tháng

Tác giả: Đinh Thanh