Cần cắt giảm các điều kiện kinh doanh kìm hãm sự sáng tạo của nhà đầu tư

Đó là chia sẻ của Luật sư Trần Hữu Huỳnh - Chủ tịch Trung tâm Trọng tài Quốc tế (VIAC) khi chia sẻ về việc thúc đẩy xóa bỏ các điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính trong năm 2019.

Tin tức - cách đây 8 tháng

Tác giả: Đinh Thanh