Cải cách thủ tục ngành thuế giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh

Bộ Tài chính sẽ tiếp tục cắt giảm các thủ tục hành chính nhiều hơn nữa để khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp phát triển và đóng góp ngày càng nhiều vào ngân sách nhà nước.

Tin tức - cách đây 12 tháng

Tác giả: Đinh Thanh