Cách mạng 4.0 là “bánh xe lớn” đẩy doanh nghiệp đi nhanh hơn

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp thời 4.0 tốt sẽ giúp hài hòa và tạo sự hợp tác tốt giữa con người với robot trong công việc, từ đó, tận dụng được cơ hội mà CMCN 4.0 mang lại.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Nguyễn Long