Belarus đang tìm cơ hội lập các liên doanh hợp tác đầu tư với Việt Nam

Đây là nội dung cuộc gặp gỡ giữa phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và thứ trưởng kinh tế Belarus được tổ chức mới đây tại phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Tin tức - cách đây 9 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Cẩm Anh