Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ thông tin giúp Hải quan gần hơn với doanh nghiệp

Những năm gần đây, ngành hải quan Bắc Giang đã nỗ lực áp dụng công nghệ thông tin trong các khâu quản lý, giảm sát, điều này đã góp phần giảm chi phí và thời gian thông quan cho doanh nghiệp.

Tin tức - cách đây 4 tháng

Tác giả: Đinh Thanh - Đỗ Hùng