25 năm và chặng đường mới đồng hành cùng doanh nghiệp

Lễ kỉ niệm “25 năm và Chặng đường mới đồng hành cùng Doanh nghiệp” của Báo Diễn đàn Doanh nghiệp đã diễn ra ngày 5/11/2018 tại Hà Nội.

Video - cách đây 8 tháng

Tác giả: Nhóm Phóng viên thời sự