[COVID -19] Doanh nghiệp xuất khẩu tìm giải pháp... vượt khủng hoảng

Ùn ứ hàng hóa do phía Trung Quốc tạm thời ngừng thông quan không chỉ gây khó cho doanh nghiệp xuất khẩu mà cả doanh nghiệp logistics.

Thông tin dự án - cách đây 17 giờ

Tác giả: Đinh Thanh - Hoàng Hưng