Công ty TNHH GGVINA-Quận Ngô Quyền, Hải Phòng

Tại sao hệ thống phân luồng đánh giá rủi ro tại doanh nghiệp rất nhiều luồng vàng, luồng đỏ?

Trả lời:

Cơ quan Hải quan áp dụng quản lý rủi ro trong kiểm tra hải quan theo luồng kiểm tra đối với các lô hàng xuất nhập khẩu của các công ty được thực hiện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan và Điều 8 Thông tư 38/2015/TT-BCT ngày 25/03/2015 của Bộ Tài Chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan giám sát; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu.

Doanh nghiệp hỏi: Công ty TNHH SINCHI Việt Nam-thành phố Hải Phòng đặt câu hỏi: Doanh nghiệp chưa hiểu rõ về thông tư chính sách mới của Hải quan. Đề nghị cung cấp chính sách mới của Hải quan.

VCCI trả lời:

Tổng cục Hải quan luôn quan tâm đến việc tuyên truyền các văn bản mới được ban hành trên cổng thông tin điện tử của ngành Hải quan. Đề nghị doanh nghiệp liên tục cập nhật các văn bản mới của ngành Hải quan trên trang web của Bộ Tài chính tại địa chỉ: www.mof.gov.vn và trang web của Tổng cục Hải quan tại địa chỉ: www.customs.gov.vn để có thông tin đầy đủ và chính xác.

Bạn đang đọc bài viết VCCI giải đáp về chính sách mới liên quan đến lĩnh vực xuất nhập khẩu tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,