(DĐDN) -UBND TP HCM vừa ban hành quyết định thành lập Sở Du lịch TP trên cơ sở tách chức năng quản lý nhà nước về du lịch từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Quyết định thành lập Sở du lịch có hiệu lực từ ngày 16/10.

Các đại biểu HĐND TP HCM biểu quyết thông qua các tờ trình của UBND thành phố

Sở Du lịch TP HCM có tên giao dịch đối ngoại là “DEPARTMENT OF TOURISM OF HO CHI MINH CITY”, đặt trụ sở tại số 140 đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3. TP HCM. Đây là cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP, giúp UBND TP thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch.

Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND TP; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo quyết định trên, sở có nhiệm vụ, quyền hạn trong quản lý nhà nước ở các lĩnh vực: tổ chức thẩm định hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; thẩm định, tái thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch hạng 1 sao, 2 sao, tiêu chuẩn tối thiểu…

Theo đề án kèm tờ trình trước đó của UBND TP đã được HĐND TP thông qua ngày 11/9, Sở Du lịch TP xác định chỉ tiêu biên chế hành chính cần thiết để hoạt động là 75 người gồm các phòng Lữ hành, Khách sạn, Kế hoạch - Nghiên cứu phát triển, Thông tin du lịch, Thanh tra sở và Văn phòng sở..., trong đó có Ban giám đốc (dự kiến 4 người), Văn phòng sở (dự kiến 20 người), Thanh tra sở (dự kiến 10 người)…

Thu Hiền

Bạn đang đọc bài viết TPHCM chính thức thành lập Sở Du lịch tại chuyên mục Tin mới nhất của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa