Ông Trương Hoàng Vũ cho biết đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị IPO EVN Genco2

Ông Trương Hoàng Vũ , Tân Tổng giám đốc EVN Genco2 cho biết công ty đã cơ bản hoàn tất các bước chuẩn bị IPO.

Báo cáo tại hội nghi, Tân tổng giám đốc EVN Genco 2 cho biết: Năm 2017, tình hình thủy văn tại các nhà máy thủy điện thuận lợi hơn so với năm 2016, lưu lượng nước về hồ chứa luôn ở mức cao, nhà máy vận hành hiệu quả, an toàn với sản lượng điện vượt kế hoạch được giao. Tổng sản lượng điện sản xuất trong năm đạt trên 16,7 tỷ kWh, tăng 10,28% so với năm 2016, chủ yếu là thủy điện.

 Với sản lượng điện như trên, tỷ trọng sản lượng điện của EVN Genco2 chiếm 13,67% của EVN và bằng 8,49% so tổng sản lương điện quốc gia. Tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 23.000 tỷ đồng, lợi nhuận đạt trên 3.100 tỷ đồng, cao gấp 2 lần so với năm 2016. Các chỉ tiêu tài chính ở mức khá tốt, hệ số bảo toàn vốn nhà nước tại công ty đến cuối năm 2017 đạt 1,08 lần.

 "Thực hiện Quyết định số 174/QĐ-EVN ngày 20/9/2017 về phê duyệt kế tiến độ cổ phần hóa, bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) công ty mẹ-EVN Genco2: hiện nay công tác xác định giá trị doanh nghiệp, lựa chọn tư vấn và phương án sử dụng đất phục vụ cổ phần hóa đã hoàn tất đang chờ các cấp có thẩm quyền xem xét lại lần cuối, với tiến độ này chúng tôi tin rằng sẽ đạt mục tiêu IPO trong tháng 6/2018", ông Vũ khẳng định.

Quang cảnh hội nghị tổng kết EVN Genco2 tại TP.Cần Thơ

Quang cảnh hội nghị tổng kết EVN Genco2 tại TP. Cần Thơ

EVN Genco2 là Công ty TNHH một thành viên, do EVN sở hữu 100% vốn điều lệ, được thành lập theo Quyết định số: 3024/QĐ-BCT ngày 01/6/2012 của Bộ công thương trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhiệt điện Cần Thơ; các Công ty phát điện hạch toán phụ thuộc, các Ban quản lý dự án nguồn điện và tiếp nhận quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại một số Công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

EVN Genco2 đã chính thức đi vào hoạt động hoạt động kể từ ngày 1/1/2013 bao gồm 5 đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty mẹ, 2 công ty con do công ty mẹ nắm giữ 100% vốn điều lệ và 5 công ty liên kết do Công ty mẹ nắm giữ trên 50 % vốn điều lệ. Hiện tại, EVN Genco2 đang quản lý các dự án đầu tư nguồn điện: Nhiệt điện Hải Phòng II; Thủy điện Sông Bung 2; Thủy điện Trung Sơn; Thủy điện Sông Bung 4; Nhiệt điện Ô Môn 1,2,3,4; Thủy điện Thác Mơ mở rộng.

Bạn đang đọc bài viết Tổng công ty phát điện 2 sẽ IPO vào tháng 6/2018 tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,