Báo Tiền Phong vừa tổ chức cuộc gặp mặt thân mật nhân tròn 65 năm ra số đầu tiên (16/11/1953-16/11/2018).

Nhân dịp này, báo được tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho các hoạt động giai đoạn 2013-2018. Đặc biệt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng và căn dặn báo Tiền Phong. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Báo Tiền Phong ra số đầu tiên ngày 16/11/1953 trong Kháng chiến chống Pháp tại Chiến khu Việt Bắc. Từ đó, báo đã đồng hành cùng tuổi trẻ và nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ Quốc, xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới đất nước. Báo Tiền Phong là tờ báo năng động, bám sát nhiệm vụ chính trị, có nhiều sáng tạo và mạnh dạn trong thông tin, đứng vào hàng những tờ báo có uy tín và được bạn đọc đón nhận nhất. Báo đồng thời cũng là nhà tổ chức xuất sắc các hoạt động xã hội, thiện nguyện, văn hoá, thể thao.

Với những thành tích đạt được trên những chặng được phát triển, báo Tiền Phong đã được Đảng Nhà nước tặng thưởng các huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì, Ba; Lao động hạng Nhất, Nhì (2 lần), Ba. Nhân dịp tròn 65 năm ra số đầu tiên, báo Tiền Phong được Chủ tịch nước tặng thưởng huân chương Lao động hạng Ba cho những thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động xã hội, văn hoá, thể thao trong các năm từ 2013 đến 2018.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi báo Tiền Phong bức thư.

Trong thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết: “Trong 65 năm qua, Báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh luôn có vị trí, vị thế đặc biệt quan trọng trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam. Ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, hay trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Báo đều phát huy vai trò xung kích, tiên phong trong phản ánh cuộc chiến đấu và dựng xây, định hướng đúng đắn tư tưởng cho thanh niên và các tầng lớp nhân dân để đoàn kết, chung sức phục vụ sự nghiệp cách mạng.

Ngoài việc tham gia tích cực vào việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Báo Tiền Phong cũng tham gia tích cực vào phản ánh đời sống sinh động của xã hội, góp phần phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, đồng thời chỉ rõ những điều chưa tốt, chưa hay, những sai trái trong xã hội, tiêu cực trong cuộc sống. Đường lối, chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước được Báo thông tin, tuyên truyền kịp thời, sinh động đến tuổi trẻ, thanh niên. Qua đó vận động đoàn viên, thanh niên hăng say học tập, lao động và có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước căn dặn: Đứng trước tình hình mới, hơn lúc nào hết, Báo Tiền Phong cần phải phát huy vai trò xung kích, thực sự xứng đáng là cơ quan trung ương, tiếng nói của Trung ương Đoàn, diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam. Báo cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hoá cho thế hệ trẻ, để góp phần giúp cho tuổi trẻ Việt Nam kiên định trên con đường cách mạng mà Đảng và dân tộc đã lựa chọn; để mỗi đoàn viên, thanh niên đều nêu cao tinh thần tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng, là đội quân xung kích của cách mạng.

“Báo cần tiếp tục đi đầu trong cuộc đấu tranh với cái xấu, cái tiêu cực; phê phán, bác bỏ những quan điểm, tư tưởng, thông tin sai trái, tăng cường sức đề kháng cho thanh niên trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội và sự chống phá xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên mạng xã hội, "tránh tình trạng nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị"”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Cũng theo Tổng Bí thư, Báo Tiền Phong cần đẩy mạnh xây dựng đội ngũ, làm sao để cán bộ, phóng viên phải là những người trong sạch, vững về nghiệp vụ, tinh thông về chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu vị thế của tờ báo đối với người trẻ - những chủ nhân tương lai của đất nước - để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đoàn Thanh niên giao phó và sự tin yêu của bạn đọc cả nước. 

Bạn đang đọc bài viết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng báo Tiền Phong nhân 65 năm ra số đầu tiên tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,