Như DĐDN đã thông tin, thương vụ mua bán giữa Công ty TNHH DV-TM-DL Vũng Tàu (viết tắt là Công ty Vũng Tàu, đơn vị bị tách) và Công ty cổ phần Tập đoàn Anh Vinh (viết tắt là Tập đoàn Anh Vinh, đơn vị mua cổ phần), tưởng như đã khép lại vì các thành viên (ban điều hành cũ Cty Vũng Tàu, đơn vị bị tách), đều thống nhất bán 100% phần vốn của mình, đồng thời có cam kết của mỗi thành viên sau khi đã nhận đủ toàn bộ số tiền là 12 tỉ.

Tuy nhiên, do liên quan đến tài sản chia, tách doanh nghiệp giữa 2 công ty là (Công ty Vũng Tàu (đơn vị bị tách) và Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Du lịch TP (Cty TP, đơn vị được tách), chưa được các bên giải quyết dứt điểm, cụ thể:  Việc sang tên đổi chủ các tài sản bao gồm là thửa đất 243, tờ bản đồ số 32 có diện tích 624,2m2, GCNQSDĐ số AH568525 tại huyện Côn Đảo và diện tích 20.000m2 tại Khu vực Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, theo hợp đồng thuê đất số 16/HĐ-TĐ ngày 05/6/2002 được định giá là 6.000.000.000 được chuyển sang cho công ty TP, trước khi Tập đoàn Anh Vinh nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp các thành viên của Công ty Vũng Tàu.

Từ những lý do trên đã phát sinh mâu thuẫn, và nguyên nhân khiến 2 doanh nghiệp này tranh chấp tài sản, bước đầu được xác định là do một phần lỗi của Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Sở "nhận lỗi" và kiến nghị doanh nghiệp trả GCNQSDĐ...

Theo đó, sau khi nhận ra lỗi của mình, Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã chính thức ra văn bản số 2600/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 09/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (TNMT), về việc kiến nghị UBND tỉnh trả Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho Công ty TNHH Sản xuất Xây dựng Du lịch TP.

thửa đất 243, tờ bản đồ số 32 có diện tích 624,2m2, GCNQSDĐ số AH568525 tại huyện Côn Đảo.

Thửa đất 243, tờ bản đồ số 32 có diện tích 624,2m2, GCNQSDĐ số AH568525 tại huyện Côn Đảo đang xảy ra tranh chấp giữa 2 công ty.

Cũng tại văn bản 2600, Sở TNMT cho biết, quá trình giải quyết thủ tục hành chính (chuyển hình thức sử dụng đất và đăng ký biến động) của 02 công ty dẫn đến tranh chấp bắt nguồn từ việc: Ngày 12/7/2011, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh (nay là văn phòng đăng ký đất đai tỉnh), thuộc Sở TNMT tiếp nhận và giải quyết hồ sơ chuyển hình thức từ nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm sang nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất của Công ty Vũng Tàu (theo biên nhận số 702/201/BN), đối với thửa đất 243, tờ bản đồ số 32 có diện tích 624,2m2, GCNQSDĐ số AH568525 tại huyện Côn Đảo.

Ngày 29/8/2011, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành Quyết định số 1868/QĐ-UBND cho phép Công ty Vũng Tàu được chuyển hình thức thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất với diện tích 624,2m2, đất cơ sở sản xuất kinh doanh tại Khu trung tâm huyện Côn Đảo để sử dụng vào mục đích làm trụ sở văn phòng đại diện và trưng bày sản phẩm tại Côn Đảo.

Ngày 23/10/2017, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh nhận lại giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bao gồm: 1.233.294.360 đồng tiền sử dụng đất, tiền lệ phí trước bạ nhà đất và 1.103.058.477 đồng (tiền chậm nộp) và đã được xác nhận nội dung chỉnh lý chuyển hình thức sử dụng đất với diện tích từ hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất vào GCNQSDĐ cho Công ty Vũng Tàu. Mặt khác, ngày 01/12/2017, Công ty Vũng tàu nộp hồ sơ đăng ký biến động thay đổi địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả số 20.84.2017/DD – TNMT (thành phần hồ sơ không có GCNQSDĐ bản chính nhưng nhưng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh vẫn nhận hồ sơ, lý do: GCNQSDĐ số AH 568525 ngày 01/6/2007 đang làm thủ tục hành chính chuyển hình thức từ thuê đất trả tiền hàng năm sang giao đất có thu tiền sử dụng đất của công ty).

Ngày 07/12/2017, Văn phòng đăng ký đất đai tổ chức buổi họp để giải quyết kiến nghị của 02 công ty, thành phần tham dự bao gồm Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh. Ngày 13/12/2017, Văn phòng đăng ký đất đai có Báo cáo số1187/BC-VPĐK về việc giải quyết hồ sơ đăng ký biến động, trong đó có nội dung: “ Chuyển kết quả giải quyết thủ tục hành chính từ thuê đất hàng năm sang  giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với giấy chứng nhận số AH 586525 ngày 01/6/2006 của Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Vũng Tàu (theo biên nhận số 702/2011/BN ngày 12/7/2011), đến bộ phận  tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh để giải quyết dứt điểm việc trả kết quả cho người sử dụng đất sau đó mới tiếp tục giải quyết hồ sơ đăng ký biến động thay đổi địa chỉ, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với khu đất nêu trên, tránh tình trạng xảy ra phát sinh khiếu kiện, tranh chấp) và gửi Sở TNMT, 02 công ty và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh.

Ngoài việc sử dụng lô đất 624,2 m2 thửa số 243, tờ bản đồ số 32 tại huyện Côn Đảo, Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Vũng Tàu còn sử dụng khu đất 20.000 m2 tại khu vực Cỏ Ống, huyện Côn Đảo.

Khi tách công ty năm 2013, khu đất 20.000m2 tại khu vực Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, đã được Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại và Du lịch Vũng Tàu bàn giao cho Cty TP  

Ngày 21/12/2017, Công ty TP có văn bản số 16/CV.2017 về việc ngừng giải quyết các thủ tục hành chính hồ sơ khu đất 624,2m2 tại Trung tâm huyện Côn Đảo. Ngày 29/12/2017, Sở TNMT có văn bản số 6464/STNMT-PC phúc đáp công văn số 16/CV.2017. Theo đó, việc đề nghị ngưng thủ tục hành chính của Cty TP là không đủ cơ sở, nếu xét thấy quyền lợi bị xâm hại thì công ty liên hệ với các cơ quan chức năng để được hướng dẫn giải quyết theo quy định.

Ngày 03/11/2018, đại diện Cty Vũng Tàu đến nhận kết quả chuyển hình thức sử dụng đất và được bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh trả kết quả kèm theo GCNQSDĐ số AH 568525, mặc dù Cty Vũng Tàu không cung cấp được biên nhận hồ sơ mà chỉ đưa ra giấy ủy quyền của công ty và cam kết đã làm thất lạc biên nhận hồ sơ trên và giấy ủy quyền cho ông Nguyễn Mạnh Cường đến nhận kết quả (nhưng thực chất biên nhận Cty TP đang giữ).

Liên quan đến vấn đề chia tách công ty, Sở TNMT đã nhận xét: Theo hồ sơ chia tách, chuyển nhượng phần góp vốn do Công ty Vũng tàu và Công ty TP cung cấp thì "tài sản là giá trị QSDĐ thửa đất 243, tờ bản đồ số 32 thuộc Khu Trung tâm huyện Côn Đảo với diện tích 624,2m2 (GCNQSDĐ số AH 568525 ngày 01/6/2007) và diện tích 20.000m2 tại Khu vực Cỏ Ống, huyện Côn Đảo, theo hợp đồng thuê đất số 16/HĐ-TĐ ngày 05/6/2002 được định giá là 6.000.000.000 được chuyển sang cho công ty TP trước khi ông Đăng Quang Vinh nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp các thành viên của Công ty Vũng Tàu. Tuy nhiên, các công ty trên mới thực hiện thủ tục chia, tách doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp tại Sở KH&ĐT mà chưa thực hiện các thủ tục đất đai tại Sở TNMT.

Trước những vấn đề nêu trên, Sở TNMT đã nhiều lần mời 02 công ty và các cơ quan đơn vị có liên quan tới họp giải quyết. Tuy nhiên cả 02 đơn vị đều giữ nguyên quan điểm và cho rằng quyền sử dụng đất đối với thửa đất nêu trên là thuộc của công ty mình. Do đó, Sở TNMT nhận thấy đây là vụ việc tranh chấp có những tình tiết phức tạp.

…và kiến nghị Tòa án sớm đưa vụ án xét xử

Cũng theo văn bản 2600, Sở TNMT cho rằng, việc thủ tục hành chính chuyển hình thức từ nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm sang hình thức nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất đã được giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Việc ban hành văn bản số 6464/STNMT-PC là phúc đáp Công văn số 16/CV.2017 giả quyết các thủ tục hành chính tại khu đất nêu trên. Theo đó, Sở TNMT chỉ trả lời cho công ty được biết và hướng dẫn công ty liên hệ với các cơ quan chức năng để được giải quyết theo quy định nếu xét thấy quyền lợi bị xâm hại, tại văn bản này "Sở không đề nghị bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh trả GCNQSDĐ cho Công ty Vũng Tàu". Tuy nhiên, vụ việc đáng tiếc là do chuyên viên tham mưu văn bản số 6464, không xem xét báo cáo số 1187/BC-VPĐK của văn phòng đăng ký đất đai và chưa phối hợp chặt chẽ làm rõ việc tranh chấp giữa 02 công ty để tham mưu giải quyết sự việc một cách thấu đáo. Do đó, về trách nhiệm của Sở TNMT, Giám đốc Sở sẽ có chỉ đạo kiểm điểm vụ việc này".

văn bản số 2600/STNMT-CCQLĐĐ, ngày 09/5/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (TNMT)

Văn bản số 2600/STNMT-CCQLĐĐ, của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, kiến nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sớm đưa vụ án ra xét xử để làm cơ sở giải quyết kiến nghị cho Cty TP.

Cũng theo Sở TNMT, hiện tại, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã thụ lý giải quyết vụ án kinh doanh thương mại sơ thẩm theo thụ lý số: 11/2018TLST-DS ngày 14/12/2018. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật đất đai tại Khoản 2 Điều 106 Luật Đất đai 2013 quy định những trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đã cấp và Khoản 2 Điều 6 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì trường hợp này không thuộc quy định tại tại Khoản 2 Điều 106. Do đó, Sở TNMT không có cơ sở hủy GCNQSDĐ số AH 568525 và cấp lại GCNQSDĐ khác cho Cty TP.

Vì vậy để giải quyết vụ việc nêu trên, Sở TNMT kiến nghị: "Giao Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung cấp tỉnh có văn bản đề nghị Cty Vũng Tàu trả lại GCNQSDĐ nêu trên do "trả nhầm" kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Đồng thời, Sở TNMT cũng kiến nghị UBND tỉnh có văn bản đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, sớm đưa vụ án ra xét xử để làm cơ sở giải quyết kiến nghị cho Cty TP".

Bạn đang đọc bài viết Thương vụ mua bán doanh nghiệp tại Vũng Tàu (Kỳ V): Sở TNMT "nhận lỗi" và kiến nghị thu hồi "sổ đỏ" tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,