(DĐDN) - Là năm cuối thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giai đoạn 2012 - 2015, năm 2015 bên cạnh việc nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động, EVN cũng đặt mục tiêu hoàn thành việc thoái vốn, giảm vốn tại các lĩnh vực có hoạt động không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn.

EVN đã đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ cùng các biện pháp để thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn

Thực hiện Quyết định số 1782/QĐ-TTg ngày 23/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực VN giai đoạn 2012 – 2015, trong thời gian qua, EVN đã đề ra nhiều phương hướng, nhiệm vụ cùng các biện pháp để thực hiện đề án tái cơ cấu Tập đoàn và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2014, EVN đã hoàn thành thoái toàn bộ vốn tại CTCP bất động sản Land Sài Gòn, CTCP bất động sản Điện lực miền Trung và một phần vốn tại Cty Tài chính Cổ phần Điện lực với tổng số tiền là 691 tỷ đồng, đạt 40,8% số vốn phải thoái giảm.

EVN đã hoàn thành Đề án cổ phần hóa các TCty phát điện trình Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc cổ phần hóa TCty Phát điện 3 theo Quyết định số 9494/QĐ-BCT ngày 22/10/2014 về việc CPH Cty mẹ - TCty Phát điện 3. Hệ thống văn bản quản lý nội bộ của EVN với gần 100 quy định, quy chế trong các lĩnh vực đã được sửa đổi, ban hành mới phù hợp với các Nghị định mới của Chính phủ về Điều lệ tổ chức và hoạt động của EVN, quy chế quản lý tài chính của EVN và các quy định mới của luật pháp. Công tác tổ chức bộ máy của EVN và các đơn vị thành viên đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới.

EVN đặt mục tiêu hoàn thành việc thoái vốn, giảm vốn tại các lĩnh vực không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn.

Năm 2015 là năm cuối thực hiện Đề án tái cơ cấu EVN giai đoạn 2012 - 2015, EVN chọn chủ đề là nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và tăng năng suất lao động. Theo đó, EVN đặt mục tiêu hoàn thành việc thoái vốn, giảm vốn trong các lĩnh vực có hoạt động không liên quan đến ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn như ngân hàng, tài chính, bảo hiểm... Năm 2015, EVN đặt ra hàng loạt mục tiêu phải thực hiện như: Hoàn thành công tác thoái giảm vốn tại Ngân hàng TMCP An Bình, Cty Tài chính Cổ phần Điện lực, Cty CP Chứng khoán An Bình và Cty Bảo hiểm toàn cầu; giảm vốn tại 4 Cty CP cơ khí Điện lực xuống mức dưới 50% vốn điều lệ; thực hiện Đề án cổ phần hóa các TCty phát điện... EVN sẽ tiếp tục rà soát tổ chức bộ máy, biên chế gắn với yêu cầu xóa bỏ sự chồng chéo chức năng, nhiệm vụ; cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính nội bộ và thủ tục hành chính liên quan tới dịch vụ khách hàng.

EVN cũng nghiên cứu đề án mô hình tổ chức và cơ chế tài chính của EVN trong giai đoạn thị trường bán buôn điện cạnh tranh theo Quyết định số 63/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - Xây dựng phương án tách bạch về tổ chức và hạch toán chi phí của bộ phận phân phối và bán lẻ điện thuộc các TCty Điện lực. Đồng thời, EVN cũng yêu cầu các TCty hoàn thành công tác sửa đổi, bổ sung hệ thống quy chế quản lý nội bộ, quy chế tổ chức của các Cty con và các đơn vị trực thuộc cho phù hợp Điều lệ của TCty, hệ thống hệ thống quy chế quản lý của EVN và các quy định mới của pháp luật.

Hoàng Oanh

Bạn đang đọc bài viết Thực hiện Đề án tái cơ cấu EVN: Nhiều mục tiêu phải hoàn thành tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,