Các Bộ, cơ quan trên khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp

Các Bộ, cơ quan khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp.

Xét báo cáo kết quả giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan liên quan tăng cường cảnh báo; kiểm tra; giám sát và xử lý đối với các doanh nghiệp thua lỗ, có dấu hiệu mất an toàn về tài chính theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các Bộ, cơ quan: Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giáo dục và Đào tạo, Viện Hàn lâm khoa học và Công nghệ; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và UBND các tỉnh: Bắc Giang, Bình Dương, Đắk Lắk, Đắk Nông, Kiên Giang, Kon Tum, Lào Cai, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, rút kinh nghiệm việc không thực hiện báo cáo, báo cáo không đúng mẫu biểu theo quy định.

Các Bộ, cơ quan trên khẩn trương gửi báo cáo về Bộ Tài chính theo đúng quy định tại Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 6/10/2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước và các văn bản pháp luật có liên quan…

Đánh giá về việc giám sát các doanh nghiệp thua lỗ, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng CIEM từng chia sẻ rằng, hiện nay trách nhiệm giải trình về quản lý tài sản nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh không rõ ràng. Cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá thường xuyên trong hệ thống chính trị và trong xã hội còn thiếu, chưa được coi trọng hoặc chưa đủ mạnh để tạo áp lực, buộc cá nhân, tổ chức được giao quản lý DNNN phải thực hiện đúng các chủ trương đổi mới. Vì vậy, cần có cơ chế giám sát chặt chẽ thì mới đảm bảo kiểm soát được hiệu quả phân bổ nguồn lực đến đâu cũng như làm rõ được trách nhiệm quản lý.

Để thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo và mục tiêu tái cơ cấu DNNN trong thời gian tới, hầu hết các chuyên gia kinh tế đều nhấn mạnh đến các giải pháp như: tập trung xử lý dứt điểm các DNNN không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, kể cả bằng biện pháp giải thể, phá sản; bảo đảm vốn, tài sản của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp được định giá đầy đù, hợp lý, công khai, minh bạch. Đồng thời nghiêm cấm và xử lý nghiêm minh các trường hợp định giá thấp tài sản, vốn của Nhà nước và giá trị doanh nghiệp không đúng quy định của pháp luật để trục lợi, gây thất thoát tài sản, vốn Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách để DNNN thực sự vận hành theo cơ chế thị trường; tách bạch nhiệm vụ kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, công ích của DNNN; đồng thời xây dựng và áp dụng khung quản trị doanh nghiệp với các nguyên tắc phù hợp chuẩn mực quốc tế tại các DNNN.

Đặc biệt, cần thiết lập các hệ thống quản trị, kiểm soát nội bộ có hiệu quả trong việc phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật, rủi ro, xung đột lợi ích, “lợi ích nhóm”, “sân sau”, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, tiêu cực, tham nhũng.

Theo đó, người đứng đầu DNNN phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước pháp luật và Nhà nước về toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp; bảo đảm tính minh bạch, công khai và trách nhiệm giải trình của DNNN, đặc biệt về tài chính, đầu tư, mua sắm, sử dụng vốn của Nhà nước…

 

 

Bạn đang đọc bài viết Thủ tướng lệnh nhiều cơ quan khẩn trương báo cáo về giám sát đầu tư tại chuyên mục Chỉ đạo của Chính phủ của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,