(DĐDN) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có Quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) ngành Ngân hàng.

Ban Chỉ đạo do Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình làm Trưởng ban; Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Toàn Thắng làm Phó Trưởng ban; Cục trưởng Cục Công nghệ tin học Lê Mạnh Hùng làm Ủy viên Thường trực.

Ngoài ra, Ban Chỉ đạo có 18 Ủy viên là lãnh đạo một số Vụ, Cục, đơn vị thuộc NHNN; NHNN chi nhánh TP Hà Nội và chi nhánh TP Hồ Chí Minh; Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam; Trường Bồi dưỡng cán bộ Ngân hàng; Học viện Ngân hàng; và các ngân hàng thương mại.

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp Thống đốc NHNN trong việc xây dựng và triển khai các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách để thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Ngân hàng; Chỉ đạo thực hiện các chủ trương, chiến lược, cơ chế chính sách của Chính phủ về thúc đẩy phát triển và ứng dụng CNTT trong ngành Ngân hàng; Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong ngành Ngân hàng triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án về phát triển và ứng dụng CNTT; Đánh giá tình hình, kết quả thực hiện về phát triển và ứng dụng CNTT ngành Ngân hàng; định kỳ báo cáo Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT theo quy định.

Thống đốc NHNN giao Cục Công nghệ tin học làm Thường trực Ban Chỉ đạo, có nhiệm vụ xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban phê duyệt.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2014.

Bạn đang đọc bài viết Thống đốc Nguyễn Văn Bình làm trưởng Ban chỉ đạo CNTT ngành ngân hàng tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa