(DĐDN)- Điện phải “đi trước một bước” để tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội là nhiệm vụ, định hướng mà Đảng, Chính phủ giao phó cho ngành điện. Trên tinh thần đó,toàn thể CBCNV TCty Điện lực miền Bắc (NPC) đã lao động với khí thế phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015, trong đó tập trung thực hiện tốt chủ đề của năm đặt ra là “Năng suất và Hiệu quả”.

2a

Vượt khó đạt chỉ tiêu

Báo cáo đánh giá kết quả năm 2015 của NPC cho thấy, năm 2015 NPC đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2015 và các nhiệm vụ, chỉ tiêu chính của kế hoạch 5 năm 2011-2015 đạt mức cao nhất. Sản xuất và kinh doanh có lợi nhuận, cân bằng tài chính, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động. Cùng với đó, công tác dịch vụ khách hàng có chuyển biến tốt, chỉ số tiếp cận điện năng và các chỉ số độ tin cậy cung cấp điện được cải thiện rõ rệt. Đơn cử như năm 2015 điện thương phẩm của toàn TCty đạt 44.800 tr.kWh, tăng trưởng 14,42%, và đạt 102,28% so với kế hoạch EVN giao, trong đó thành phần công nghiệp xây dựng chiếm 61,37% tăng trưởng 13,97%, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm 32,65% tăng trưởng 12,75%. Giá bán điện bình quân năm 2015 đạt 1541,7 đ/kWh, tăng 11,7 đ/kWh so với kế hoạch đầu năm (1530 đ/kWh). Trong khi đó, tỷ lệ tổn thất điện năng năm 2015 toàn NPC đạt 6,68%, giảm 0,02% so với Kế hoạch EVN điều chỉnh (6,7%) và giảm 0,22% so với Kế hoạch EVN giao đầu năm (6,9%).

Bên cạnh đó, với nỗ lực đẩy mạnh mục tiêu đưa ánh sáng về với các vùng nông thôn nghèo, hải đảo xa xôi, tính đến cuối năm 2015, trên địa bàn TCty quản lý số xã có điện đạt 99,2%và số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia đạt 97,89%. Việc hoàn thành tốt công tác phát triển lưới điện nông thôn, đã tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn, mang lại những lợi ích thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

NPC sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo phương châm 3 dễ “dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát”.

2016 - năm ”Năng suất - Hiệu quả”

Trong năm 2016, NPC phấn đấu sẽ đạt chỉ tiêu điện thương phẩm trong năm 2016 là 51,1 tỷ kWh, tăng trưởng 13.94%. Trong đó, tổn thất điện năng sẽ là 6,2% giảm 0,16% so với kế hoạch giao, với giá bán bình quân 1.568 đ/kWh, tăng 26,3 đ/kWh so với thực hiện năm 2015. Tiết kiệm điện tối thiểu 1,5% điện thương phẩm. Cùng với đó, chỉ tiêu độ tin cậy cung ứng điện của toàn NPC năm 2016 SAIDI: 1985 phút, SAIFI: 17,9 lần, MAIFI: 2,9 lần. Chỉ số tiếp cận điện năng: 9,9 ngày. Đầu tư xây dựng với tổng giá trị thực hiện khoảng 12.436 tỷ đồng, tăng 1,24% so với năm 2015, trong đó: Đầu tư thuần 11.786 tỷ đồng, trả nợ gốc và lãi vay khoảng 2.500 tỷ đồng. Cung cấp điện an toàn - ổn định, hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch EVN giao.

3b

Với những gì mà Ban lãnh đạo NPC đặt ra được xem là một kỳ vọng lớn sẽ mang lại cho thị trường điện cạnh tranh một bức tranh mới mẻ hơn. Và để đạt được những mục tiêu như đã đề ra, ngay từ những ngày đầu năm 2016 Ban lãnh đạo NPC đã đưa ra một hệ thống các giải pháp trong quản trị điều hành là sẽ duy trì tài chính lành mạnh, minh bạch thông qua đó nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Tiếp tục hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh bán điện và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Tích cực, chủ động tham gia thị trường bán buôn và bán lẻ cạnh tranh, vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định tin cậy để từng bước hoàn thiện lưới điện thông minh, có tỷ lệ tự động hóa cao. Đồng thời, tận dụng hiệu quả nguồn vốn trong công tác xã hội qua đầu tư xây dựng, cũng như củng cố và nâng cao năng lực quản trị DN, nâng cao chất lượng nguồn lực và tăng năng suất lao động.

Song hành với quản lý nguồn vốn hiệu quả, NPC sẽ tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính để nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng theo phương châm 3 dễ “dễ tiếp cận - dễ tham gia - dễ giám sát”.

Bên cạnh đó, NPC sẽ tập trung kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu tư ngay từ khâu chuẩn bị lập dự án đầu tư, thẩm định phê duyệt; triển khai đồng bộ và gắn liền với tối ưu hóa trong các lĩnh vực quản lý kỹ thuật vận hành, kinh doanh điện năng, quản lý vật tư thiết bị, định mức nhân công hợp lý- tối ưu, đổi mới cơ chế tiền lương, ứng dụng công nghệ thông tin để tăng cường hiệu quả sản xuất kinh doanh của TCty.

Đặc biệt, NPC sẽ hoàn chỉnh quy chế phân cấp quyết định đầu tư và thực hiện đầu tư, quy định về quản lý chất lượng các công trình xây dựng phù hợp với nghị định thông tư trong tình hình hiện nay cũng như xây dựng nội dung tối ưu hóa chi phí trong lựa chọn các danh mục đầu tư xây dựng, bố trí các nguồn vốn thực hiện nâng cao hiệu quả công tác quản lý và giám sát đầu tư, ưu tiên các mục đầu tư, đưa ra các tiêu chí cụ thể để xem xét như tiêu chí quy hoạch, tổn thất điện năng, vận hành tối ưu, giảm chi phí trong quản lý… cũng như xây dựng cụ thể các thông số đầu vào cho từng khu vực, từng Cty điện lực để đảm bảo các chỉ tiêu này sát với thực tế. Đặc biệt, NPC sẽ hạn chế chỉ định thầu và bố trí gói thầu hợp lý hơn để lựa chọn được nhà thầu tốt hơn.

Những thách thức trong năm 2016 được dự báo là không nhỏ nhưng NPC sẵn sàng nâng cao “năng suất - hiệu quả” cũng chính là sẵn sàng vượt qua thách thức, tiếp tục tạo nên những thành công mới trong năm 2016 bằng những bàn tay, khối óc và tinh thần lao động quên mình của CBCNV TCty Điện lực miền Bắc.

LÊ TRANG

Bạn đang đọc bài viết TCty Điện lực miền Bắc: “Hoa tiêu” của nền kinh tế tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,