Tăng các chỉ số lạm phát. Tất cả sẽ đánh vào người tiêu dùng. Trong khi đồng lương cải thiện chưa kể. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến sức mua. Ảnh hưởng đến người tiêu dùng sẽ ảnh hưởng đến doanh nghiệp. Doanh nghiệp, người tiêu dùng ảnh hưởng thì hiệu quả kinh tế thấp và Nhà nước cũng sẽ ảnh hưởng.

Đã là chính sách của Nhà nước ban hành thì ai cũng phải chấp hành. Tăng thuế là tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, điều người tiêu dùng quan tâm nhất không hẳn là tăng thuế mà là vấn đề Nhà nước sử dụng có hiệu quả nguồn thu. Đồng tiền đó đã được đầu tư như thế nào? sử dụng đúng mục đích không? Ông bà ta thường nói “Khéo ăn thì no. Khéo co thì ấm”. Biết chi tiêu thì vẫn có của ăn của để. Nên xem xét thu - chi sao cho hợp lý, phù hợp với hoàn cảnh nước ta. Đừng nên so sánh với nước ngoài. Vì nếu đã so sánh VAT của Việt Nam với thế giới thì phải xét cả về thu nhập bình quân đầu người, mức lương của người lao động, xem xét các chính sách vĩ mô đã hài hòa chưa… Phải làm sao cho GDP của Việt Nam ngang bằng thế giới lúc đó hãy tính thu thêm tiền.

Bạn đang đọc bài viết Sử dụng nguồn thu chưa hiệu quả thì đừng tăng thuế tại chuyên mục Cafe Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,