(DĐDN) - Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai (SEC) đã thống nhất chủ trương chuyển đổi ngân hàng tái tài trợ dự án.

Cụ thể, HĐQT Công ty cổ phần Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai (SEC) đã thống nhất chủ trương chuyển đổi ngân hàng tái tài trợ dự án nâng công suất nhà máy lên 3.200 TMN, tài trợ dự án nâng công suất nhà máy từ 3.200 TMN lên 6.000 TMN, dự án nhiệt điện và vay vốn ngắn dài hạn tại VietinBank.

Hạn mức cho vay đối với Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (SEC) là 554 tỷ đồng; hạn mức cho vay đối với Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Gia Lai (GTC) là 201,237 tỷ đồng.

HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty SEC làm đại diện cho Công ty toàn quyền ký trên các hồ sơ liên quan.

N.Linh
Bạn đang đọc bài viết SEC chuyển đổi ngân hàng tái tài trợ dự án nhà máy điện tại chuyên mục Đầu tư của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa