Theo đại biểu Vũ Tiến Lộc, tại kỳ họp này nhiều vấn đề về kinh tế và pháp luật về kinh tế được quốc hội thông qua, những quyết định của Quốc hội về việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt những biện pháp thúc đẩy quá trình cải cách khu vực doanh nghiệp nhà nước theo báo cáo giám sát của thường vụ quốc hội về những quyết định của pháp luật về luật cạnh tranh và luật phòng chống tham nhũng tạo điều kiện cho môi trường kinh doanh trở nên cạnh tranh bình đẳng, minh bạch hơn, là yếu tố nền tảng cho phát triển của cộng đồng doanh nghiệp.

Chủ tịch Phòng Thương mại & công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, ĐBQH đoàn Thái Bình

Chủ tịch Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc, ĐBQH đoàn Thái Bình

 

Cũng theo ĐB Vũ Tiến Lộc, tại Kỳ họp này, Quốc hội đã bàn về Luật Đặc khu kinh tế với mong muốn tạo bước đột phá trong cải cách thể chế, tạo động lực phát triển trong nền kinh tế Việt Nam. Đây cũng là nỗ lực của Quốc hội trong việc thúc đẩy cải cách thể chế trong thời gian tới.

“Tôi nghĩ với chương trình làm việc đồng bộ, dân chủ tiếp thu ý kiến của toàn dân, Quốc hội tiếp tục hoàn thành sứ mệnh của mình để trong thời gian tới tạo khuôn khổ cải cách thể chế tốt hơn cho sự phát triển kinh tế và cho cộng đồng doanh nghiệp”, ĐB Vũ Tiến Lộc nói.

ĐB Vũ Tiến Lộc đồng thời cho rằng, hoạt động Quốc hội thời gian gần đây đặc biệt kỳ họp này đã quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, toàn bộ thảo luận về giải pháp phát triển kinh tế, và những luật về kinh tế đều nhằm nhiệm vụ trọng tâm phát triển khu vực này.  

“Suy cho cùng sự nghiệp phát triển kinh tế trong tình hình mới phải là sự nghiệp của toàn dân, phải là sự nghiệp tư nhân và khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, đây chính là tương lai phát triển của nền kinh tế Việt Nam. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa đảm bảo yêu cầu phát triển năng động, vừa đảm bảo yêu cầu phát triển bao trùm, bởi khu vực này chính là khu vực tạo sự sáng tạo lớn nhất và tạo nhiều việc làm nhất”, ĐB Vũ Tiến Lộc nói.

Bạn đang đọc bài viết Quốc hội đã quan tâm đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,