UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành kế hoạch 292/QĐ-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2019.

Theo đó kế hoạch nêu rõ, các sở ngành tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm trả lời yêu cầu giải đáp pháp luật trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày doanh nghiệp cung cấp đủ thông tin có liên quan yêu cầu giải đáp pháp luật. Đối với trường hợp có nội dung phức tạp hoặc liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước trong nhiều ngành, lĩnh vực thì thời hạn trả lời là 30 ngày làm việc (trường hợp không giải đáp được thì cơ quan được yêu cầu giải đáp phải nêu rõ lý do).

Sở KH - ĐT Quảng Ninh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Sở Tư Pháp Quảng Ninh triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp

Hoạt động giải đáp pháp luật được tiến hành thông qua việc tiếp nhận kiến nghị trực tiếp từ các doanh nghiệp hoặc tổng hợp tiếp nhận kiến nghị từ các tổ chức Hiệp hội doanh nghiệp và Liên minh HTX tỉnh Quảng Ninh. Việc giải đáp pháp luật được thực hiện thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản, giải đáp thông qua mạng điện tử, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại.

Trước đó, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh chủ trì đã thực hiện hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó, các nội dung chủ yếu tập trung vào việc hỗ trợ xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp; tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết cho cán bộ pháp chế sở, ngành và doanh nghiệp; giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật.

Mục đích của Kế hoạch là tạo chuyển biến căn bản về nhận thức pháp lý, ý thức pháp luật và thói quen tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp; tạo lập các điều kiện cần thiết phục vụ hoạt động thực thi pháp luật để giúp doanh nghiệp kinh doanh có hiệu quả; phòng, chống rủi ro pháp lý và tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; góp phân nâng cao công tác quản lý Nhà nước bằng pháp luật đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nội dung của Kế hoạch là xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu pháp luật phục vụ hoạt động của doanh nghiệp: tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật cần thiết cho cán bộ pháp chế sở, ngành và doanh nghiệp; Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; Tiếp nhận kiến nghị của doanh nghiệp về hoàn thiện pháp luật...

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện các hoạt động hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp theo nội dung tại Kế hoạch này; chủ động xây dựng lịch làm việc để thực hiện nội dung tại mục 2 phần II của Kế hoạch này; lựa chọn từ 5 đến 7 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiến hành hỗ trợ pháp lý trực tiếp tại doanh nghiệp.

Bạn đang đọc bài viết Quảng Ninh: Giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,