(DĐDN) - Cùng với quá trình sáng tạo và phát triển các tài sản trí tuệ mới, hoạt động quản trị tài sản trí tuệ trong từng doanh nghiệp là rất quan trọng để tạo một môi trường rộng rãi cho việc vận dụng pháp luật sở hữu trí tuệ vào thực tiễn nghiên cứu phát triển, sản xuất kinh doanh, chuyển giao áp dụng và nhân rộng các thành quả sáng tạo vào cuộc sống.

Trong giai đoạn tham gia ngày càng sâu vào các Hiệp định thương mại tự do (TPP, AEC...), quản trị tài sản trí tuệ đã trở thành một chức năng không thể thiếu của một doanh nghiệp. Công tác quản trị tài sản trí tuệ bao gồm ba bộ phận thiết yếu là: phải có nhân sự chuyên môn về IAM; DN phải có thể tự soạn thảo và ban hành được nội quy IAM phù hợp với từng giai đoạn phát triển khác nhau của chính đơn vị, và phải cụ thể hóa nội quy quản trị thành các quy trình, thủ tục tác nghiệp.

Là một doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh các loại thiết bị y tế, dược phẩm cổ truyền và thực phẩm chức năng, Công ty Vĩ Long đã phối hợp với trên 20 tổ chức và nhóm nhà khoa học khác nhau để nghiên cứu và phát triển, với hàng chục dòng sản phẩm đã được tiếp thị thành công. Nhờ lấy R&D làm khâu dẫn động cho hoạt động sản xuất kinh doanh, trong 3 năm 2013, 2014, 2015, trong khi doanh thu của Công ty tăng trưởng tuần tự là 30%, 60% và 80% thì lợi nhuận lại tăng trưởng cao hơn với các mức tương ứng là 100%, 90% và 100%. Đơn cử như quá trình hình thành mạng giá trị của Nhãn hiệu dầu xoa An Phúc Bình đang là một mặt hàng chủ lực của Công ty, bắt đầu từ bước tạo dựng mức độ nhận biết rộng rãi cho Nhãn hiệu, đến việc hợp tác với các nhà khoa học để cải tiến và tái định vị nhãn hiệu, khảo sát khách hàng để ghi nhận các ấn tượng liên kết với Nhãn hiệu và chất lượng cảm thụ của Nhãn hiệu. Từ đó, Nhãn hiệu đã được phân phối rộng khắp trong toàn quốc , nhờ sự chủ động tiếp thị và tích cực đóng góp giá trị gia tăng cho Nhãn hiệu của hệ thống đại lý.

Hiện nay công tác sáng kiến cải tiến tại Công ty bắt đầu từ việc hàng năm định hướng các vấn đề trọng tâm và phát động đưa ra các ý tưởng đổi mới, chọn lọc các giải pháp thiết thực nhất để hỗ trợ các tác giả hoàn thiện ý tưởng, tổ chức áp dụng và treo bảng công bố tại từng địa điểm áp dụng, nếu có hiệu quả thì các tác giả và đồng tác giả thuyết trình trước Công ty, các sáng kiến được đánh giá thông qua giá trị làm lợi để được trả trả thù lao hoặc tiền thưởng cho sáng kiến cải tiến. Cách làm đó vừa góp phần nâng cao trình độ của công nhân, tính minh mạch của môi trường quản trị và cả văn hóa kinh doanh của Công ty. Bên cạnh việc biến hoạt động sáng kiến thành một nguồn lực chủ yếu để phát triển các tài sản trí tuệ, Công ty cũng đã tuần tự áp dụng các công cụ quản trị tiên tiến như KAIZEN, ISO, 5S, LEAN, TPM, BSC và tự phát triển phần mềm ERP tích hợp tất cả các chu trình quản trị, kể cả quản trị tài sản trí tuệ.

Phan Thị Châu

Tổng Giám đốc kiêm Trưởng Ban Quản trị Tài sản Trí tuệ

Cty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Vĩ Long 

Bạn đang đọc bài viết Quản trị tài sản trí tuệ: Chức năng không thể thiếu của doanh nghiệp tại chuyên mục Cafe Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,