Hôm nay, ngày 28/12, Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương diễn ra với sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương diễn ra với sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Hội nghị toàn quốc Chính phủ với các địa phương diễn ra với sự tham gia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng.

Tăng trưởng kỷ lục gắn với chất lượng

Mở đầu bằng việc đánh giá kinh tế năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, năm qua đã có những khó khăn rất lớn không nằm trong kịch bản, nhưng Chính phủ đã vượt qua hành trình gian truân này. Điển hình sau đợt khô hạn lớn nhất thế kỷ, thì năm qua, ngành nông nghiệp đã lần đầu tiên đạt thành tích xuất khẩu trên 40 tỷ USD. “Nền kinh tế đã đạt được mức tăng trưởng kỷ lục, kể từ năm 2007 đến nay thì đây là lần đầu tăng trưởng GDP vượt lên 7%”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Chất lượng tăng trưởng rõ nét, thể hiện qua tăng năng suất lao động. Công nghiệp khai khoáng giảm gần 4%, công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 12%.

"Đang có sự chuyển dịch và chuỗi thăng tiến cao hơn về giá trị. Chưa bao giờ chứng kiến quyết tâm vươn ra biển lớn của khu vực kinh tế tư nhân, đó là chưa kể số lượng hơn 131.000 doanh nghiệp lập mới năm nay. Mỗi thành quả đạt được là sự nỗ lực không ngừng, con đường chọn là đúng, tư duy không lỗi nhịp", Thủ tướng nói.

không chỉ là tổng kết năm 2018, không chỉ là đề ra nhiệm vụ cho năm tới, mà còn là để soi chiếu từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Thủ tướng nhấn mạnh, không chỉ là tổng kết năm 2018, không chỉ là đề ra nhiệm vụ cho năm tới, mà còn là để soi chiếu từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Cụ thể, báo cáo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hoà Bình cho biết, tăng trưởng năm 2018 đạt 7,08% vượt số đã báo cáo Quốc hội, cao nhất kể từ năm 2008. Trong đó, nông nghiệp tăng cao nhất từ năm 2012, công nghiệp tăng 8,85 trong đó công nghiệp chế biến là tăng cao nhất mức 12% là động lực của tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, CPI năm thứ 3 liên tiếp mức dưới 4%.

Cùng với đó, xuất siêu kỷ lục năm 7,7 tỷ USD, gấp hơn 3 lần kỷ lục năm ngoái. Tăng trưởng xuất khẩu của khu vực tư nhân trong nước đạt 17%, cao hơn khu vực FDI là 14%.

Thủ tướng cho rằng, trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, chúng ta vẫn có 2 năm “vàng son” liên tiếp trong thành tích xuất siêu. Ngoài ra, chất lượng tăng trưởng có sự cải thiện rõ nét, cải thiện năng suất, tăng trưởng tín dụng chỉ đạt dưới 14%, công nghiệp khai khoáng giảm 14%, công nghiệp chế biến chế tạo tăng.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2007-2018.

Tăng trưởng GDP của Việt Nam từ năm 2007-2018.

Đặc biệt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng nhấn mạnh tinh thần của hội nghị hôm nay không chỉ là tổng kết năm 2018, không chỉ là đề ra nhiệm vụ cho năm tới, mà còn là để soi chiếu từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Theo đó, kết quả của 2018 phản ánh chính sách, hành động khi bắt đầu nghiệm kỳ đến nay và kế thừa thành quả từ trước đó. Kết quả chưa đạt năm qua được phản ánh vấn đề của cả quá trình. “Những gì chưa đạt được cũng phản ánh hạn chế, yếu kém của cả quá trình, đòi hỏi chúng ta phải xem xét một cách khách quan, tổng thể, có hệ thống”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Bứt phá...về đích

Thủ tướng cho rằng, cần tìm cách khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, khắc phục hạn chế, trì trệ trong việc xây dựng cơ chế, chính sách và trong tổ chức thực hiện. 

Người đứng đầu Chính phủ nhìn nhận thẳng thắn, môi trường kinh doanh, nhất là những chỉ số đánh giá kinh tế của Việt Nam hiện bị thế giới đánh giá khá thấp như giải quyết thủ tục phá sản đang đứng thứ 133/190 quốc gia, nộp thuế 121/190 quốc gia, thương mại biên giới 100/190 quốc gia, bảo vệ nhà đầu tư 89/100 quốc gia...

"Những rào cản kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình khó chuyển lên doanh nghiệp, tháo gỡ các vướng mắc trong các dự án đầu tư công cả ở trung ương và địa phương... Chúng ta không thể đổ lỗi cho cơ chế chính sách, bởi chính sách do con người làm ra, do hạn chế tư duy, tầm nhìn do cách chúng ta thực hiện và quản lý", Thủ tướng nói. Đồng thời nhấn mạnh cần đào tạo lao động cho năm 2019 và giai đoạn tới trong kỷ nguyên số cần được khắc phục. Tháo gỡ vướng mắc đầu tư công cả trung ương và địa phương.

Phương châm của Chính phủ năm tới gồm 12 chữ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Phương châm của Chính phủ năm tới gồm 12 chữ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Thủ tướng nhấn mạnh, năm 2019, cả hệ thống phải chuyển động, cơ bản giải quyết tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Phương châm của Chính phủ năm tới gồm 12 chữ là “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”.

Theo đó, năm 2019 Chính phủ sẽ coi là năm "bứt phá" để tăng tốc phát triển, chuẩn bị "về đích". Về đích ở đây nghĩa là cho cả giai đoạn 2016-2020. Xa hơn nữa, năm 2019 là năm bứt phá, tạo tiền đề cho cả một giai đoạn dài hơn là 2020-2030, 2030-2040.

Không chỉ “bứt phá” mang tính chất tốc độ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc còn đặt ra các kỳ vọng cụ thể mang tính chất “bứt phá có chất lượng”. Theo đó, ông nhấn mạnh việc xây dựng mối quan hệ giữa 3 trụ cột: Nhà nước pháp quyền, kinh tế thị trường, xã hội dân chủ.

"Chính phủ không bao giờ cho phép ngủ quên trên vòng nguyệt quế, không những năm 2017, 2018 và hai năm tới đây bởi hành trình đi đến con đường trở thành dân tộc thịnh vượng của đất nước ta còn rất dài với rất nhiều thách thức phía trước", Thủ tướng nói.

Thủ tướng nhấn mạnh nội hàm, giá trị cốt lõi và định hướng xuyên suốt là không để người dân nào bị bỏ lại phía sau, từ thành thị đến nông thông, từ miền ngược, đến miền xuôi, biên giới, hải đảo...