Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, sức khỏe doanh nghiệp là sức khỏe nền kinh tế, thương hiệu là nhiệt kế đo chất lượng nền kinh tế. Các doanh nghiệp đạt Thương hiệu Quốc gia (THQG) cần có tầm nhìn ra ASEAN và thế giới khi nước ta đã và đang tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do (FTA). Người tiêu dùng hiện nay luôn yêu cầu sản phẩm có chất lượng tốt, giá bán hợp lý. Chỉ có thị trường, người tiêu dùng, xã hội đánh giá đúng và quyết định sự sinh tồn của doanh nghiệp. Do đó, những chương trình tôn vinh Thương hiệu Quốc gia là hết sức cần thiết.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu.

Thủ tướng tin rằng, chúng ta còn nhiều thương hiệu xuất sắc nhưng chưa được chương trình này biết đến. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, "thị trường có sự sàng lọc; chúng ta nên xem đó là sự khích lệ, động viên, là thí dụ tinh thần đồng hành cùng DN. Chính vì vậy, chúng ta không thể để tình trạng “vàng thau lẫn lộn”, không thể để tình trạng một sản phẩm lúc đầu ra thị trường với chất lượng tốt nhưng về sau lại kém chất lượng". 

Thủ tướng nhấn mạnh, THQG tức là hình ảnh quốc gia, và khi đó, các doanh nghiệp phải được thị trường quốc tế công nhận, tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Khi THQG được người tiêu đánh giá cao thì sẽ thâm nhập thị trường quốc tế thuận lợi, và ngược lại, thị trường quốc tế đã công nhận thì sẽ thuận lợi chinh phục người tiêu dùng trong nước. Các doanh nghiệp đạt THQG lần này đều là doanh nghiệp yêu nước, có tinh thần nhân văn, có ý thức xây dựng THQG, đó chính là sức mạnh để tạo nên những thương hiệu có giá trị và khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế.

Tại cuộc gặp mặt, các doanh nghiệp đều khẳng định quyết tâm giữ gìn thương hiệu, đưa các sản phẩm “Made in Việt Nam” vươn xa và mong muốn có sự quan tâm, hỗ trợ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.