Những doanh nhân hiện diện trên Diễn đàn Doanh nghiệp dù kinh doanh trong các lĩnh vực khác nhau nhưng họ chính là những người "thắp lửa" cảm hứng trong lĩnh vực của mình.