Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu xử lý kiên quyết hơn các trường hợp vi phạm, chỉ rõ “địa chỉ” trách nhiệm và công bố công khai các địa chỉ để lãng phí, thất thoát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển yêu cầu xử lý kiên quyết hơn các trường hợp vi phạm, chỉ rõ “địa chỉ” trách nhiệm và công bố công khai các địa chỉ để lãng phí, thất thoát.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho biết, tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017, sáng 12/4.

Ông Phùng Quốc Hiển nhấn mạnh, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê bình 14 bộ ngành, 17 địa phương, 17 tập đoàn tổng công ty nhà nước đến thời điểm này chưa có báo cáo, như vậy là không chấp hành nghiêm túc. "Đây cũng là nội dung giám sát của Quốc hội về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí", ông Hiển nói.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu xử lý kiên quyết hơn các trường hợp vi phạm, chỉ rõ “địa chỉ” trách nhiệm và công bố công khai các địa chỉ để lãng phí, thất thoát. Đồng thời đề nghị Chính phủ, Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội điều chỉnh lại các số liệu trong báo cáo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 cho sát, đúng, tuyệt đối không lấy số liệu của năm 2016.

Trình bày báo cáo của Chính phủ về nội dung này, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, năm 2017, Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai, thực hiện nhiều giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Quốc hội đã đề ra.

Tuy nhiên, trong thực hiện chủ trương này cũng vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại, hạn chế, đã và đang gây ra sự lãng phí không nhỏ các nguồn lực của đất nước và trong sản xuất, đời sống của nhân dân.

Đặc biệt, vẫn còn một số bộ, cơ quan, địa phương chưa thực hiện nghiêm công tác tổng kết đánh giá và chế độ báo cáo theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Điển hình như, không báo cáo, chậm báo cáo hoặc báo cáo không đúng yêu cầu, quy định; không đánh giá, phân tích, không có số liệu về kết quả tiết kiệm, tình trạng lãng phí và những tồn tại, hạn chế tại đơn vị mình; né tránh, không báo cáo rõ về những tổ chức, cá nhân yếu kém, có hành vi phạm, gây lãng phí đã được phát hiện,...

Thẩm tra về báo cáo này của Chính phủ, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, các ý kiến trong Ủy ban nhất trí cho rằng, với nỗ lực, quyết tâm cao của cả bộ máy chính trị, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, thể hiện trên nhiều lĩnh vực.

Dù vậy, theo báo cáo thẩm tra, vẫn còn nhiều bộ ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước chưa thực hiện nghiêm túc công tác này. Cụ thể, có tới 16/34 bộ, cơ quan Trung ương; 17/63 tỉnh, thành phố; 16/23 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước không gửi Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí cho Bộ Tài chính.

Cùng đó, có 4/34 bộ, cơ quan Trung ương; 12/63 tỉnh, thành phố; 13/23 tập đoàn, tổng công ty 100% vốn nhà nước không gửi báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…

Bạn đang đọc bài viết Nhiều  bộ, ngành bị “bêu” tên không chấp hành báo cáo nghiêm túc tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,