Theo đó, chủ đề năm 2018 là “DDCI Quảng Ninh 2018- Hướng tới sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Bà Vũ Kim Chi, Phó ban Xúc tiến hỗ trợ đầu tư tỉnh Quảng Ninh cho biết, năm 2018, bộ chỉ số DDCI Quảng Ninh được chỉnh sửa một số chỉ số và chỉ tiêu nhỏ cho phù hợp với Chỉ số PCI quốc gia. Năm 2018 có bổ sung nhóm câu hỏi mới là khảo sát thí điểm trách nhiệm xã hội và năng lực quản trị doanh nghiệp của tỉnh với mục tiêu thu thập dữ liệu và đánh giá về chất lượng, trách nhiệm xã hội của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đây là điểm nhấn trong giải pháp mới của tỉnh Quảng Ninh.

DDCI Quảng Ninh 2018 dựa trên sự tổng hợp ý kiến của khoảng 6500 đơn vị, bao gồm các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động, sản xuất kinh doanh, triển khai đầu tư dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Ngoài ra, năm 2018 tỉnh lựa chọn thêm phân nhóm các doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2017 và 2018. Khảo sát đã sử dụng các câu hỏi mở để tiếp thu ý kiến đóng góp, hiến kế của doanh nghiệp, từ đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp về cơ chế chính sách của tỉnh, cải thiện quy trình giải quyết thủ tục hành chính và tinh thần, thái độ của các cấp chính quyền thuộc tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành.

Các chỉ số thành phần DDCI năm 2018 giữ nguyên gồm: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin; Tính năng động và hiệu lực của hệ thống sở, ban ngành và chính quyền địa phương; Chi phí thời gian; Chi phí không chính thức; Cạnh tranh bình đẳng; Hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý; Vai trò của người đứng đầu sở, ban ngành và chính quyền địa phương.

Theo đại diện IPA, năm 2018 ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành ở cả hai khối Sở, Ban, Ngành, địa phương khi trung vị DDCI của hai khối này tiếp tục tăng so với năm 2017. Khoảng cách điểm được thu hẹp cho thấy những kinh nghiệm, bài học tốt được lan tỏa trong tỉnh. Những lĩnh vực thế mạnh của tỉnh Quảng Ninh được duy trì ở 6 chỉ số: tính minh bạch và tiếp cận thông tin, trách nhiệm người đứng đầu, cạnh tranh bình đẳng, hỗ trợ doanh nghiệp, chi phí thời gian và tính năng động - hiệu lực của hệ thống chính quyền. Cộng đồng doanh nghiệp đánh giá tỉnh đã có những cải thiện đáng kể trong hai lĩnh vực còn thách thức bao gồm chi phí không chính thức cùng thiết chế pháp lý& an ninh trật tự.

Riêng về chỉ số cạnh tranh bình đẳng, đại diện IPA cho rằng trong nhóm chỉ số được cải thiện thì chỉ số cạnh tranh bình đẳng vẫn chưa được cải thiện nhiều.  

Bạn đang đọc bài viết 18/1: Công bố kết quả xếp hạng DDCI Quảng Ninh 2018 tại chuyên mục Lịch Sự kiện của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,