Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB) và Tổng công ty Điện lực miền Bắc (NPC) vừa công bố ký kết thỏa thuận chiến lược. Với thỏa thuận chiến lược này, VIB và NPC sẽ nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của cả hai bên.

Theo thỏa thuận, VIB và NPC cam kết ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của nhau nhằm khai thác tối đa tiềm năng, tạo hiệu quả kinh doanh, tăng vị thế và sức cạnh tranh của mỗi bên trên cơ sở đảm bảo cân bằng lợi ích tổng thể của các bên trong quá trình hợp tác. Thỏa thuận chiến lược cũng nêu rõ, VIB sẽ trở thành ngân hàng phục vụ chính của NPC và các đơn vị thành viên.

VIB ưu tiên cấp tín dụng (kể cả là đầu mối thu xếp đồng tài trợ) đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn, trung dài hạn, tài trợ thương mại của NPC và các chi nhánh thông qua các sản phẩm tín dụng của VIB với các ưu đãi theo tiêu chuẩn khách hàng chiến lược của VIB. Các sản phẩm tín dụng của VIB cung cấp cho NPC bao gồm: Cho vay ngắn hạn; cho vay trung dài hạn. VIB ưu tiên cho vay trực tiếp hoặc là ngân hàng đầu mối thu xếp vốn đồng tài trợ với các tổ chức tín dụng khác cho vay các dự án của NPC.

VIB sẽ cung cấp cho NPC dịch vụ quản lý dòng tiền giữa Tổng công ty với công ty điện lực các tỉnh, nhằm giúp NPC theo dõi được dòng tiền luân chuyển, cũng như đáp ứng được nhu cầu thanh toán của các công ty thành viên ngay cả số dư bằng không.

Bên cạnh cung cấp các dịch vụ thanh toán quốc tế thông thường như phát hành thư tín dụng, thanh toán bộ chứng từ, VIB còn cung cấp dịch vụ tư vấn về các vần đề liên quan đến thanh toán quốc tế như các điều khoản trong hợp đồng thanh toán quốc tế và thư tín dụng, cùng các dịch vụ tín dụng khác.

Thỏa thuận cũng cho biết, NPC cam kết sẽ ưu tiên để VIB tư vấn về phương diện tài chính, xem xét thu xếp cấp tín dụng đối với các dự án đầu tư, phương án kinh doanh của NPC; Duy trì tài khoản tiền gửi thanh toán, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi không kỳ hạn bằng VNĐ và ngoại tệ; Mở tài khoản tiền gửi thanh toán của các đơn vị điện lực thành viên tại các chi nhánh của VIB để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng dịch vụ quản lý dòng tiền của NPC.

Cũng trong lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, VIB ký cam kết cấp cho NPC và Công ty Điện lực Hải Phòng tổng hạn mức tín dụng trị giá 385 tỷ đồng, trong đó, hạn mức cho dự án Điện: 165 tỷ đồng, hạn mức cho Viễn thông: 100 tỷ đồng, cấp tín dụng trung và dài hạn cho Công ty Điện lực Hải Phòng 120 tỷ đồng.

V.A


Bạn đang đọc bài viết Ngân hàng Quốc tế hợp tác toàn diện với TCty Điện lực miền Bắc tại chuyên mục Doanh nghiệp-Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa