Thứ nhất, quy mô có thể đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài (NĐTNN) cần được mở rộng. Trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành những hướng dẫn cụ thể giới hạn ngành nghề đầu tư đối với NĐTNN, quy mô có thể đầu tư có thể được cải thiện thông qua đẩy nhanh tiến độ thoái vốn nhà nước và hỗ trợ các doanh nghiệp niêm yết.

Việc này không chỉ nâng hạng thị trường mà còn thúc đẩy dòng vốn đầu tư vào Việt Nam ngày càng tích cực. Hơn nữa với việc thoái vốn nhà nước khỏi các doanh nghiệp lớn sẽ nâng cao tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh, tạo điều kiện thúc đẩy khối tư nhân phát triển, tận dụng được kinh nghiệm quản lý, sản xuất và kinh doanh của các NĐTNN.

Thứ hai, việc hợp nhất hai sàn HOSE và Hà Nội trong thời gian tới nếu xảy ra sẽ tác động tích cực đến tâm lý nhà đầu tư, nhờ vào việc thống nhất các tiêu chí minh bạch và quản trị doanh nghiệp, đồng thời tăng quy mô có thể đầu tư.

Thứ ba, liên quan đến công bố thông tin, quy định bằng tiếng Anh, nâng cao khả năng tiếp cận thông tin minh bạch chính xác cho NĐTNN sẽ được MSCI đánh giá cao. Hơn nữa, khi rào cản ngôn ngữ được cải thiện, NĐTNN cảm thấy tự tin hơn khi đầu tư vào thị trường, đây sẽ là chất xúc tác khích lệ cho các nhà đầu tư nội địa.

Thứ tư, cải thiện chất lượng quản trị doanh nghiệp và hệ thống kế toán theo hướng tương đồng với các chuẩn mực quốc tế, hỗ trợ NĐTNN đánh giá được tình hình kinh doanh hoạt động của các doanh nghiệp. Việc này hơn nữa còn giúp các doanh nghiệp dần tiếp cận với các thị trường chứng khoán lớn trên thế giới, nâng cơ hội lựa chọn và phát triển doanh nghiệp.

Thứ năm, mức thanh khoản trên thị trường ngoại hối cần được cải thiện, tạo điều kiện cho NĐTNN chuyển đổi dễ dàng giữa các đồng tiền, giảm chi phí và tăng niềm tin cho các NĐTNN.

Bạn đang đọc bài viết Năm yếu tố Việt Nam cần tập trung để nâng hạng thị trường tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,
Từ khóa