71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua

71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua

Ông Trần Quân – Chánh Văn phòng Bộ Tài chính cho biết, triển khai các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao về cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã ban hành nhiều chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ cụ thể, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị.

Tính từ 01/01/2017 đến hết ngày 31/8/2018, Bộ Tài chính đã chủ trì soạn thảo trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 02 Luật, 02 Nghị quyết; Trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 71 Nghị định, 11 Quyết định; Soạn thảo và ban hành theo thẩm quyền 210 Thông tư. Trong đó, một số văn bản đã tác động mạnh mẽ tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, tạo nhiều thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và là cơ sở pháp lý để đơn giản hoá thủ tục hành chính như: Luật quản lý, sử dụng tài sản công, Luật quản lý nợ công, ...

Bộ Tài chính cũng đã ban hành 20 Quyết định công bố 258 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó đã sửa đổi, đơn giản hóa 141 thủ tục hành chính và bãi bỏ 20 thủ tục hành chính; đơn giản hóa đối với 90 thủ tục hành chính; cắt giảm, đơn giản hóa 190/370 điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, đạt 51,4% theo yêu cầu của Chính phủ.

Bộ Tài chính cũng đã kiến nghị sửa đổi 6 Luật và 16 Nghị định của Chính phủ liên quan đến điều kiện kinh doanh nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, đề xuất cắt giảm 122/443 báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính, đạt 27,53%, vượt mức yêu cầu tại Quyết định số 559/QĐ-TTg là 20%, đề xuất đơn giản hóa 208/443 báo cáo, đạt 46,95%. Đồng thời, xây dựng lộ trình đảm bảo 100% báo cáo được thực hiện theo phương thức điện tử.

Bên cạnh đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước ngày càng được nâng lên và phát triển theo hướng hiện đại hóa đáp ứng nhu cầu quản lý nhà nước của Bộ Tài chính. Tính đến nay, 982 thủ tục hành chính đã được cập nhật đầy đủ trên Cổng Thông tin điện tử ngành Tài chính, trong đó 167 thủ tục hành chính được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 271 thủ tục hành chính được cung cấp thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ Tài chính triển khai theo mô hình một hệ thống tập trung, với tổng số đơn vị đã triển khai là 5 đơn vị. Tổng số hồ sơ tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của Bộ Tài chính là gần 14 triệu hồ sơ.

Trong năm 2018, tại Hội nghị Công bố báo cáo chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 2018 (APCI 2018), Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ đã công bố báo cáo đánh giá nhóm thủ tục hành chính thuế đứng thứ nhất, nhóm thủ tục hành chính hải quan đứng thứ ba trong 08 nhóm thủ tục hành chính được đưa vào đánh giá. Theo khảo sát của VCCI, có đến 71% người nộp thuế được hỏi hài lòng với kết quả cải cách của cơ quan thuế trong những năm qua.

Những kết quả từ cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh của Bộ Tài chính đã tác động tích cực đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia được xã hội và cộng đồng người dân và doanh nghiệp đánh giá cao.

Theo ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn – Thứ trưởng Bộ Tài chính, để đẩy mạnh triển khai công tác cải cách hành chính trong thời gian tới, các đơn vị phải thực hiện đúng báo cáo hàng quý về tiến độ thực hiện chính phủ điện tử, thực hiện chế độ báo cáo bằng thư điện tử và chữ ký số, công bố ngay sau khi lĩnh vực thủ tục hành chính được ban hành, sớm trình xây dựng kiến trúc chính phủ điện tử của Bộ Tài chính, thực hiện tuân thủ kỷ luật kỷ cương hành chính của cán bộ, nâng số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 lên 90% vào cuối năm 2019, thực hiện tiếp nhận và trả hồ sơ thủ tục hành chính qua dịch vụ công ích trừ dịch vụ đã thực hiện cấp độ 3, 4.

Bên cạnh đó, các đơn vị sẽ phải tiếp tục đầu tư mạnh vào xây dựng thể chế chính sách, cắt giảm điều kiện kinh doanh của người dân và doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, đẩy mạnh hiện đại hóa hành chính, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá cán bộ đối với các đơn vị chưa thực hiện...

Bạn đang đọc bài viết Năm 2019: Nâng số thủ tục hành chính mức độ 3, 4 lên 90% tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,