Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc vào đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trước phiên khai mạc, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc vào đặt vòng hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các Đại biểu Quốc hội vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV khai mạc trọng thể tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo trước Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV

Các đại biểu tới tham dự

Các đại biểu tới tham dự

Nguyễn Việt