đến ngày 26/4/2018, tổng số tiền MobiFone đã nhận được từ đại diện cổ đông chuyển nhượng là 8.505.035.132.742 đồng, trong đó bao gồm số tiền MobiFone đã thanh toán cho nhóm cổ đông chuyển nhượng cổ phần khi mua 95% cổ phần AVG (8.445324.611.000 đồng) và 59.710.521.742 đồng là số tiền các cổ đông chuyển nhượng tạm trả cho các chi phí liên quan đến dự án và khoản lãi tạm tính

 MobiFone đã nhận được từ đại diện cổ đông chuyển nhượng hơn 8.500 tỷ đồng

Kết luận Thanh tra số 356 ngày 13/4/2018 của Thanh tra Chính phủ về việc MobiFone mua 95% cổ phần của AVG cũng đã được Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ đồng ý kết luận thanh tra, chỉ đạo Bộ TT-TT, MobiFone các cơ quan đơn vị có liên quan triển khai thực hiện.

Trước đó, ngày 26/4/2018, Tổng Công ty viễn thông MobiFone đã có văn bản gửi Bộ TT-TT báo cáo về việc xử lý sau thanh tra thương vụ MobiFone mua 95% cổ phần AVG. Theo đó, tính đến ngày 17/4/2018, tổng số tiền MobiFone đã nhận được từ đại diện cổ đông chuyển nhượng là trên 4.533 tỷ đồng theo lộ trình hoàn trả của Thoả thuận nguyên tắc đã ký kết giữa 2 bên ngày 28/3/2018.

Cụ thể, ngày 15/3, đại diện cổ đông chuyển nhượng đã chuyển 450 tỷ đồng vào tài khoản của MobiFone, ngày 16/4, đại diện cổ đông chuyển hơn 2.083 tỷ đồng; ngày 16/4 chuyển 1.000 tỷ đồng; ngày 17/4, chuyển 1.000 tỷ đồng.

Trong văn bản của MobiFone cũng thông báo, tại tài khoản của MobiFone tại BIDV chi nhánh Quang Trung, tổng số tiền thu được là 3.971 tỷ đồng.

Cụ thể, ngày 26/4/2018, đại diện cổ đông chuyển nhượng đã chuyển số tiền 3.971 tỷ đồng vào tài khoản của MobiFone tại BIDV.

Như vậy, tính đến ngày 26/4/2018, tổng số tiền MobiFone đã nhận được từ đại diện cổ đông chuyển nhượng là 8.505 tỷ đồng, trong đó bao gồm số tiền MobiFone đã thanh toán cho nhóm cổ đông chuyển nhượng cổ phần khi mua 95% cổ phần AVG (8.445 tỷ đồng) và gần 60 tỷ đồng là số tiền các cổ đông chuyển nhượng tạm trả cho các chi phí liên quan đến dự án và khoản lãi tạm tính cho số tiền MobiFone đã thanh toán.

Do hiện nay MobiFone chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hướng dẫn về thủ tục chuyển trả cổ phần cũng như chuyển trả công ty AVG cho các cổ đông nên tài khoản của MobiFone tại BIDV được MobiFone và cổ đông chuyển nhượng cùng ký thỏa thuận về việc thực hiện trung gian thanh toán với BIDV chi nhánh Quang Trung.

Trong khi đó, kết luận thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Bộ Thông tin - Truyền thông hủy Quyết định 236 phê duyệt dự án đầu tư dịch vụ truyền hình của Mobifone.

Do Bộ Thông tin - Truyền thông chưa hủy Quyết định 236 nên Mobifone cho hay chưa có căn cứ pháp lý để thực hiện chuyển trả cổ phần.

Bạn đang đọc bài viết MobiFone muốn được hướng dẫn cách chuyển giao hơn 344 triệu cổ phần cho AVG tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,