tổng số lượng cổ phiếu mà MB đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ là 108.022.569 cổ phiếu.

Tổng số lượng cổ phiếu mà MB đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ là 108.022.569 cổ phiếu.

Theo đó, tổng số lượng cổ phiếu mà MB đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ là 108.022.569 cổ phiếu. Nguồn vốn dùng để mua lại là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và nguồn vốn chủ sở hữu khác phù hợp với quy định của pháp luật. 

MB cho biết, mục đích mua lại cổ phiếu quỹ nhằm tối ưu hóa giá trị dài hạn cho cổ đông. Thời gian dự kiến giao dịch từ ngày 29/1/2019 đến ngày 27/2/2019. Phương thức giao dịch là khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán (Công ty Chứng khoán MB), phù hợp quy định pháp luật có liên quan.

Nguyên tắc xác định giá theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giao dịch trên thị trường chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan. Số lượng đặt mua hàng ngày cũng theo quy định tại Thông tư 203/2015/TT-BTC.

Hiện thị giá cổ phiếu MBB của MB đang dao động quanh ngưỡng 20.000 đồng/cp. Nếu tính theo mức giá này, lượng tiền mà MB phải chi ra để mua lượng cổ phiếu quý nói trên vào khoảng trên 2.000 tỷ đồng.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY.

Bạn đang đọc bài viết MB sẽ mua hơn 108 triệu cổ phiếu quỹ tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,