Không nên tiết lộ mã số thuế cá nhân

p/Doanh nghiệp chi trả thu nhập có trách nhiệm lập bảng kê, kèm theo mã số thuế cá nhân.p/Ảnh: S.T

Doanh nghiệp chi trả thu nhập có trách nhiệm lập bảng kê, kèm theo mã số thuế cá nhân. Ảnh: S.T

Ông Nguyễn Văn Phụng - Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) khuyến cáo, người nộp thuế không nên tiết lộ mã số thuế cá nhân cho người khác, ngoài cơ quan thuế và cơ quan chi trả thu nhập để ủy quyền quyết toán thuế thay.

Trên thực tế, một số cá nhân bị lộ mã số thuế, nên bị đối tượng xấu lợi dụng bằng cách bịa ra các chứng từ mà doanh nghiệp đã trả tiền công, tiền lương cho các cá nhân này, sau đó đưa vào bảng kê khai chi phí của doanh nghiệp.

Từ năm 2009, áp dụng Luật Thuế TNCN, để đáp yêu cầu quản lý thuế theo phương pháp hiện đại, hiệu quả, ngành Thuế đã đưa ứng dụng quản lý thuế tập trung (TMS) vào áp dụng trong quá trình quản lý thuế. Theo ứng dụng này, doanh nghiệp chi trả thu nhập có trách nhiệm lập bảng kê, kèm theo mã số thuế cá nhân để cơ quan thuế nhập vào cơ sở dữ liệu của ngành Thuế. Từ cơ sở dữ liệu này, cơ quan thuế sẽ phát hiện những cá nhân bị lợi dụng mã số thuế.

Những lưu ý khi giảm trừ gia cảnh

Theo đại diện Tổng cục Thuế, người nộp thuế cần lưu ý khi giảm trừ gia cảnh cho bản thân, đó là người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập thì lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi. Trong kỳ tính thuế cá nhân cư trú chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân hoặc tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân chưa đủ 12 tháng thì được tính đủ 12 tháng nếu thực hiện quyết toán thuế theo quy định. Mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Trường hợp nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc phải nuôi dưỡng thì người nộp thuế tự thỏa thuẩn để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế chưa tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc trong năm tính thuế thì được tính giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc kể từ tháng phát sinh nghĩa vụ nuôi dưỡng khi người nộp thuế thực hiện quyết toán thuế và có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.

Bạn đang đọc bài viết Lưu ý mới về thuế thu nhập cá nhân tại chuyên mục Pháp luật của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,