Trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt cũng như mức độ phát triển, tăng trưởng của ngành thực phẩm, đặc biệt rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài muốn nhảy vào thị trường này, ngoài việc tự nâng cao sức cạnh tranh của mình,ncác doanh nghiệp Việt cũng cần phải có một sự liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh.

Theo tôi, liên kết ở đây có nghĩa là liên kết để tạo ra các chuỗi giá trị; liên kết để khai thác được thế mạnh lẫn nhau; liên kết để nâng cao năng lực, năng suất, giảm giá thành và kiểm soát được các chi phí trong sản xuất.
Ví dụ, chúng ta liên kết vùng nguyên liệu, liên kết trong sản xuất và phân phối để đưa sản phẩm ra thị trường. Nghĩa là, từ đầu vào đến các sản phẩm đầu ra.

Bạn đang đọc bài viết Liên kết để nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành thực phẩm tại chuyên mục Cafe Doanh nhân của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,