Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu dự lễ Thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. 

Nghi thức thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.

Toàn cảnh lễ Thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh và các đại biểu dự lễ Thượng cờ ASEAN.

Nghi thức thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu tại lễ Thượng cờ ASEAN.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với các đại biểu dự lễ Thượng cờ ASEAN.

Toàn cảnh lễ Thượng cờ ASEAN tại Trụ sở Bộ Ngoại giao. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh với các đại biểu dự lễ Thượng cờ ASEAN.

Theo TTXVN