Năm 2018, kinh tế Lào Cai phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trong các năm gần đây luôn duy trì ở mức hai con số (năm 2018 ước đạt 10,15%); công nghiệp phát triển mạnh mẽ; thương mại, dịch vụ, du lịch kinh tế cửa khẩu tăng trưởng cao, là lĩnh vực đột phá; trao đổi thương mại, đặc biệt là hoạt động xuất - nhập khẩu tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai rất nhộn nhịp (giá trị xuất - nhập khẩu năm 2018 ước đạt 3 tỷ USD).

Tấp nập các xe chờ xuất khẩu tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai

Tấp nập các xe chờ xuất khẩu tại Cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành, Lào Cai

Theo thông kê của Ngành Công thương, nổi bật lên ba chỉ tiêu của ngành đều tăng cao so với năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) đạt 29.043 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2017, vượt 5,5% so với kế hoạch năm; giá trị hàng hóa xuất - nhập khẩu qua các cửa khẩu đạt 3.010 triệu USD, tăng 14,3% so với năm 2017, vượt 3,8% so với  kế hoạch năm; tổng mức lưu chuyển bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 23.237,7 tỷ đồng, tăng 13,5% so với năm 2017, vượt 10,6% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công tác khuyến công cũng đạt được nhiều kết quả quan trọng, đưa giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 2.328 tỷ đồng, tăng 11,9% so với năm 2017. Tỉnh Lào Cai hiện đang có 7.165 cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thu hút trên 15,4 nghìn lao động, thu nhập bình quân trên 3,5 - 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Năm 2019, Ngành Công thương Lào Cai đặt mục tiêu nâng tổng giá trị sản xuất công nghiệp đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2018; giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp đạt 2.529,9 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2018; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội đạt 25.500 tỷ đồng, tăng 11,8% so với năm 2018; giá trị xuất - nhập khẩu hàng hóa qua các cửa khẩu đạt 3.700 triệu USD, tăng 23,3% so với năm 2018.

Theo ông Lê Ngọc Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, năm 2019 là năm “tăng tốc” về đích các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, vì vậy yêu cầu ngành công thương Lào Cai cần đặt ra chỉ tiêu, nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực và có kế hoạch, giải pháp thực hiện. Trong đó, Ngành cần đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong thực hiện nhiệm vụ; quan tâm bồi dưỡng, đào tạo và sắp xếp nhân sự phù hợp, đảm bảo phát huy được năng lực, sở trường, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Để đạt được những mục tiêu quan trọng trong năm 2019, Lào Cai cần tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch ngành, lĩnh vực; nắm chắc tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp để chủ động đề xuất với tỉnh, trung ương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nữa đó là tập trung đẩy mạnh xuất khẩu, trong đó các ngành liên quan cần thực hiện các giải pháp cụ thể: giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Bạn đang đọc bài viết Lào Cai hướng mục tiêu giá trị xuất nhập khẩu đạt 3.700 triệu USD năm 2019 tại chuyên mục Kinh tế địa phương của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,