Ngư dân bám biển.

Ngư dân bám biển.

Hội nghị Trung ương 8 vừa ban hành Nghị quyết mới về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu của nghị quyết là từng bước đưa Việt Nam trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển, dựa vào biển và hướng ra biển.

Theo đó, phấn đấu đến năm 2030 đạt các mục tiêu cơ bản về phát triển bền vững kinh tế, xã hội và môi trường biển, vùng ven biển và hải đảo. Tăng trưởng kinh tế biển và thu nhập bình quân đầu người của các tỉnh, thành phố ven biển ngày càng cao so với mức tăng trưởng chung của cả nước; đóng góp của các ngành kinh tế biển chiếm khoảng 10% GDP cả nước; đóng góp GRDP của các tỉnh, thành phố ven biển chiếm 65 - 70% GDP cả nước…

Như vậy kinh tế biển sẽ trở thành động lực phát triển nền kinh tế nước ta trong những năm tới. Vậy nguồn lực nào để phát triển nhanh, mạnh, bền vững kinh tế biển?

Việc nghị quyết của Đảng cần sớm được thể chế hóa thành các văn bản pháp lý đang là một đòi hỏi. Đó có thể là chính sách ưu tiên phát triển cơ sở hạ tầng ven biển, đảo; những chương trình mục tiêu quốc gia; phát triển nguồn nhân lực qua giáo dục đào tạo…

Tuy nhiên, việc khai thác, sử dụng biển và hải đảo thời gian qua chưa hiệu quả, thiếu bền vững do khai thác tự phát, không tuân thủ quy hoạch biển đảo, làm nảy sinh nhiều mâu thuẫn lợi ích trong sử dụng đa ngành ở vùng ven biển, biển và hải đảo. Phương thức khai thác chủ yếu vẫn dưới hình thức sản xuất và đầu tư nhỏ, sử dụng công nghệ lạc hậu.

Phát biểu chỉ đạo về việc triển khai Nghị quyết, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, “Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, cần chú trọng các lĩnh vực theo thứ tự ưu tiên: phát triển du lịch biển, đảo; kinh tế hàng hải; khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản khác; nuôi trồng, khai thác thuỷ hải sản và phát triển hạ tầng nghề cá; phát triển công nghiệp đóng tàu; phát triển năng lượng tái tạo và các ngành kinh tế mới. Tập trung đầu tư có hiệu quả các khu kinh tế, khu công nghiệp, đô thị ven biển và hệ thống kết cấu hạ tầng kết nối vùng đồng bộ làm nền tảng đột phá để phát triển vùng biển, ven biển trở thành điểm đến của thế giới đồng thời là cửa ngõ vươn ra thế giới”.

Đây được xem là những định hướng quan trọng cho việc phát triển kinh tế biển thời gian tới.

Bạn đang đọc bài viết Kinh tế biển – động lực và nguồn lực tại chuyên mục Tâm điểm của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,