Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm điểm Giám đốc Sở Xây dựng, yều cầu 6 huyện thị thu hồi nộp ngân sách hơn 12,9 tỷ đồng chi sai quy định. Theo đó, thu hồi nộp ngân sách 224,3 triệu đồng tại huyện Đức Cơ do quyết toán sai khối lượng, sai đơn giá.

Quyết định triển khai kết luận KTNN của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Quyết định triển khai kết luận KTNN của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành

Giảm cấp phát, thanh toán ngân sách nhà nước năm sau hơn 678,3 triệu đồng đối với các huyện Phú Thiện, Chư Păh, Kông Chro và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông (Ban QLDA ĐT- XD – CTGT) do trước đó đã nghiệm thu, quyết toán sai khối lượng, sai đơn giá.

Giảm giá trị hợp đồng còn lại hơn 5,4 tỷ đồng đối với các hạng mục chưa thực hiện tại các huyện Phú Thiện, Ayun Pa, Đức Cơ, Kông Chro và Ban QLDA ĐT- XD - CTGT.

Đồng thời xử lý tài chính khác hơn 6,6 tỷ đồng đối với các huyện Phú Thiện, Krông Pa, Thị xã Ayun Pa, Đức Cơ, Chư Păh, Kông Chro và Ban QLDA ĐT- XD - CTGT.

Thực hiện Kết luận KTNN, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành cũng đã có quyết định triển khai các kiến nghị của KTNN và giao Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Dũng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Gia Lai - Nguyễn Thành Chung phối hợp với Chủ tịch 6 huyện thu hồi, nộp ngân sách 12,9 tỷ đồng sai phạm nêu trên.

Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Khê

Trụ sở Văn phòng HĐND và UBND thị xã An Khê

Đối với Dự án đầu tư đường nội thị thị xã An Khê có nhiều sai sót, Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề nghị Giám đốc Sở Xây dựng Đỗ Tiến Đông và Chủ tịch UBND thị xã An Khê Nguyễn Hùng Vỹ kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với tồn tại trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự án. Kết quả kiểm điểm gửi về Sở Nội vụ và UBND tỉnh Gia Lai trước ngày 30/11/2018.

Bạn đang đọc bài viết Kiến nghị thu hồi gần 13 tỷ đồng, kiểm điểm Giám đốc Sở Xây dựng Gia Lai tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,