Hội nghị Diên Hồng chiều nay 7/11, đại biểu Dương Minh Tuấn (Bà Rịa – Vũng Tàu) nhìn nhận công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân năm 2017 đạt trên 80% là khá cao khá tốt. 

Tuy nhiên, theo địa biểu Tuấn, cần được làm rõ thêm là trong số các vụ khiếu nại tố cáo tỷ lệ bao nhiêu đơn thư được giải quyết đúng thời hạn. Trong số các vụ tố cáo bao nhiêu vụ, bao nhiêu % giải quyết bằng hình thức quyết định, bao nhiêu vụ được giải quyết bằng văn bản chỉ đạo, chuyển đơn hoặc thông báo. Trong số các vụ khiếu nại tố cáo bao nhiêu vụ chấm dứt không còn khiếu nại.

Qua báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của Chính phủ cho thấy tỷ lệ trên có nội dung khiếu nại sai là 75% (làm tròn), tỷ lệ khiếu nại có đúng có sai là 25%, trong đó khiếu nại đúng hoàn toàn là 10%. Tỷ lệ tố cáo cũng tương tự như vậy, nội dung tố cáo sai 72%, tố cáo có đúng có sai là 23%, trong đó tố cáo đúng hoàn toàn là 10,5%. Như vậy, cứ 20 vụ khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền thì có 5 vụ là có nội dung vừa đúng vừa sai. Và cứ 10 vụ thì có 1 vụ đúng hoàn toàn. 

Theo báo cáo giám sát khiếu nại tố cáo của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì tỷ lệ chung về khiếu nại tố cáo của Chính phủ là đạt trên 80%, trong khi đó đơn thư do Quốc hội cử đến kết quả giải quyết chỉ đạt 50,4%, tỷ lệ số vụ giải quyết khiếu nại tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Nhưng qua giám sát cho thấy, còn có căn cứ để xem xét lại là 27,3% và chỉ có 16 Bộ ngành địa phương báo cáo số liệu về giải quyết các vụ việc do đại biểu Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội chuyển đến. Còn 13 Bộ ngành địa phương chưa nhập cơ sở dữ liệu vào phần mềm báo cáo công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo. 

“Những quan tâm trên đây là nội dung rất quan trọng, đánh giá việc giải quyết khiếu nại tố cáo. Do vậy đề nghị Chính phủ cần làm rõ thêm những thông tin trên để đại biểu có cơ sở nghiên cứu”. - đại biểu Tuấn nói.

Về giải pháp, ngoài việc thống nhất với 6 giải pháp của Chính phủ đặt ra, 7 giải pháp và 12 kiến nghị của Uỷ ban pháp luật, đại biểu Tuấn cho rằng, Chính phủ, Quốc hội cần bổ sung thêm 3 vấn đề. Cụ thể, trước tình hình khiếu nại tố cáo còn tồn đọng rất nhiều, khi xây dựng kế hoạch thanh tra, thanh tra các cấp cần giảm bớt số vụ thanh tra, số lượng các đoàn thanh tra kinh tế xã hội. Chỉ thanh tra vụ việc đột xuất  cần phải thanh tra. Thời gian còn lại nên tập trung giải quyết khiếu nại tố cáo, nhất là những vụ còn tồn đọng. Tăng cường kiểm tra chất lượng Thủ trưởng đơn vị trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo. 

Mặt khác, tâm lý chung của người khiếu nại tố cáo là rất mong muốn được gặp trực tiếp người cao nhất trong cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giải quyết, và thực tế công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trong thời gian qua có chuyển biến tốt một phần do công tác đối thoại và tiếp công dân. Do vậy, đại biểu Tuấn đề nghị tiếp tục duy trì và tăng cường Thủ trưởng đơn vị phụ trách trực tiếp tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo nhất là đối thoại giải quyết đơn thư. 

Bên cạnh đó, chỉ tiêu giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo cần có chỉ tiêu thêm về giải quyết đúng thời hạn quy định.                                                                                                                   

Bạn đang đọc bài viết Khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đạt 83% nhưng thấp hơn mục tiêu tại chuyên mục Chính trị - Xã hội của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,