Chủ đề: Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên, cập nhật vào ngày: 15:53, 18/07/2019