Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn (bên phải) trao tặng Cờ Thi đua của NHNN cho Hiệp hội Ngân hàng.

Phó Thống đốc NHNN Đoàn Thái Sơn (bên phải) trao tặng Cờ Thi đua của NHNN cho Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam.

Hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích

Nhìn lại chặng đường một phần tư thế kỷ đã qua, có thể thấy VNBA đã luôn tích cực hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, đồng hành cùng sự phát triển của các tổ chức hội viên; bám sát đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước; cố gắng phấn đấu thực hiện tốt những nhiệm vụ Hiệp hội và Hội đồng Hiệp hội đề ra, góp phần hỗ trợ các tổ chức hội viên tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các hội viên, thúc đẩy hoạt động kinh doanh phát triển lành mạnh, đúng hướng, đáp ứng những yêu cầu cụ thể của các tổ chức hội viên trong bước đường phát triển.

VNBA đã phát huy vai trò làm đầu mối, tập hợp ý kiến của các tổ chức hội viên, tích cực tham gia đóng góp xây dựng cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan hoạt động ngân hàng, phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước để tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức hội viên; có tiếng nói bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng và hợp pháp của các tổ chức hội viên.

Bên cạnh đó, VNBA đã thường xuyên thực hiện công tác truyền thông của Hiệp hội, phản ảnh hoạt động của Hiệp hội và các tổ chức hội viên, góp phần vào công tác truyền thông chung của ngành, định hướng dư luận và góp phần làm cho xã hội hiểu rõ hơn về hoạt động ngân hàng.

Ngoài ra, VNBA duy trì và phát triển tốt quan hệ hợp tác với các tổ chức và đối tác quốc tế, đem lại những lợi ích thiết thực cho hội viên, thực hiện các cam kết quốc tế và nâng cao dần vị thế của Hiệp hội đối với các tổ chức quốc tế liên quan; đồng thời quan tâm đến công tác hội viên, tăng cường sự gắn bó, liên kết giữa Cơ quan Thường trực với các tổ chức hội viên, thực hiện khẩu hiệu của Hiệp hội là “Liên kết tạo sức mạnh”.

Hiện nay, VNBA có 65 tổ chức hội viên. Hầu hết các ngân hàng thương mại Việt Nam, trong đó có những ngân hàng lớn, đều là thành viên của Hiệp hội. Do đó, hội viên của Hiệp hội đóng vai trò chủ chốt trên thị trường tiền tệ, tín dụng của Việt Nam (chiếm tỷ trọng 92% tổng tài sản toàn ngành, với khoảng 10,2 triệu tỷ đồng). Bên cạnh đó, VNBA còn có 3 tổ chức trực thuộc đang hoạt động là Hội thẻ Ngân hàng, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng và Câu lạc bộ Công nghệ tài chính ngân hàng (Câu lạc bộ Fintech).

Ghi nhận những thành tích, đóng góp của VNBA vào sự phát triển chung của ngành ngân hàng cũng như của nền kinh tế nói chung, Đảng, Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước đã khen tặng nhiều phần thưởng cao quý cho VNBA, như: Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương Lao động hạng Ba, nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm VPCP, Bằng khen của Bộ Tư pháp và các vinh danh khác. Đặc biệt trong chương trình kỷ niệm 25 năm ngày thành lập (14/5/2019), VNBA vinh dự đón nhận Cờ Thi đua của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thích ứng tình hình mới

Bước vào giai đoạn mới, môi trường hoạt động của ngân hàng sẽ có nhiều thay đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt, công nghệ ngân hàng tiếp tục phát triển nhanh và mạnh mẽ, khuôn khổ pháp lý ngày càng chặt chẽ, tạo ra những thuận lợi và cơ hội mới, nhưng khó khăn và thách thức mà các ngân hàng phải đối mặt cũng rất lớn.

Để thích ứng tốt hơn với tình hình và yêu cầu mới, các tổ chức tín dụng Việt Nam sẽ phải tiếp tục thực hiện việc tái cơ cấu theo phương án được duyệt, tích cực xử lý nợ xấu; chú trọng nâng cao năng lực quản trị, năng lực tài chính theo chuẩn mực quốc tế; tăng cường đầu tư, nâng cấp hạ tầng, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Để đồng hành và hỗ trợ cho các tổ chức hội viên, ông Phan Đức Tú- Chủ tịch VNBA cho biết, hoạt động của Hiệp hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy thành tích đã đạt được, khắc phục các mặt còn hạn chế, tạo chuyển biến rõ rệt, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ của mình.

Theo đó, Hiệp hội cần làm tốt hơn nữa công tác tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho hoạt động ngân hàng, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của các tổ chức hội viên; tham gia tích cực và hiệu quả hơn nữa trong việc cải cách các thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ cho các tổ chức hội viên. Đồng thời, Hiệp hội cần hỗ trợ việc triển khai và thực thi có hiệu quả các chủ trương, chính sách, định hướng, điều hành của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

"VNBA sẽ tiếp tục thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tổ chức hội viên; nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả công tác truyền thông của Hiệp hội, làm cho xã hội hiểu hơn và chia sẻ về đặc thù hoạt động, vai trò, vị trí của hệ thống ngân hàng trong đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng sát đúng, kịp thời nhu cầu của các tổ chức hội viên", ông Phan Đức Tú nhấn mạnh.

Đặc biệt, ông Phan Đức Tú cho rằng, VNBA cần tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò liên kết, vận động tổ chức hội viên của Hiệp hội, kịp thời nắm bắt và đáp ứng những nhu cầu và đòi hỏi của hội viên, đồng thời tạo sự đồng thuận và tiếng nói chung, hỗ trợ lẫn nhau, hợp tác cùng phát triển, cạnh tranh lành mạnh, vì lợi ích chung của cộng đồng. Ngoài ra, Hiệp hội cần triển khai có hiệu quả việc thực hiện "Bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng" do Hiệp hội ban hành...

 

Bạn đang đọc bài viết Hiệp hội Ngân hàng: Chủ động tháo gỡ khó khăn cho các hội viên tại chuyên mục Ngân hàng - Chứng khoán của Báo Diễn đàn doanh nghiệp. Liên hệ cung cấp thông tin và gửi tin bài cộng tác: email toasoan@dddn.com.vn, hotline: (024) 3.5771239,